Ideea de Europa în România interbelică jpeg

Ideea de Europa în România interbelică

📁 Carte
Autor: Mihai Sebe
🗓️ 23 decembrie 2010

Elitele româneşti interbelice se vor dovedi sensibile la evoluţia ideii unităţii europene discutând, de-o manieră avizată, soluţiile avute în vedere pe plan continental. Avem de-a face cu o analiză atentă, adesea pe un ton critic a acestor propuneri, analiză motivată cel mai adesea de dorinţa de a elimina eventuale slăbiciuni şi puncte nevralgice care ar afecta construcţia europeană. Pe un fond de schimbări profunde în structura internă a societăţii româneşti, o societate marcată de speranţe dar şi de tenebre, ideea europeană a găsit un teren fertil dezbaterilor.

Cea mai recentă lucrare din colecţia de micro-studii (Working Papers), coordonată de Institutul European din România, „Ideea de Europa în România interbelica. Idea of Europe in Inter-war Romania”,  realizată de Mihai Sebe, coordonator de proiect în cadrul Institutului European din România, îşi propune să analizeze evoluţia ideii europene în România interbelică. Lucrarea realizează, printr-o prezentare sintetică a curentelor şi evoluţiilor intelectuale româneşti, istoricul şi evoluţia acestei idei în mediile politice şi intelectuale interbelice. Se dovedeşte astfel faptul că elitele româneşti sunt conectate la evoluţiile pe plan european, oferind soluţii şi comentând, pe un ton avizat, propunerile avansate.

Concepţia românească asupra Europei unite se remarcă prin importanţa deosebită acordată aspectului politic – statele europene trebuie sa fie unite, egale şi să aibă frontierele garantate. Avem de-a face cu o evoluţie calitativă care pleacă de la ideea unor asociaţii regionale pentru a culmina cu ideea unei Europe unite, fondate pe propunerile avansate de Aristide Briand. Spre sfârşitul deceniului al treilea şi mijlocul deceniului al patrulea accentul cade pe ideea creării unei Comunităţi Economice Europene, bazate în parte pe ideile avansate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Lucrarea în format .pdf este disponibilă online la adresa:http://www.ier.ro/documente/working_papers/WP_29_website_.pdf