historia ro HISTORIA, Nr  128, August 2012 jpeg

HISTORIA, Nr. 128, August 2012

Marţi, 20 noiembrie 1973. În colţul din dreapta, sus, al paginii întâi, destinat informaţiilor de la cel mai înalt nivel, „Scînteia” publică următorul Comunicat: „Tov. Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Consiliului de Stat al R.S.România, a primit luni după-amiază pe John Pearson, redactor-şef adjunct al revistei «Business Week» din S.U.A. Cu acest prilej, tov. Nicolae Ceauşescu a acordat un interviu.“