„Sinaia la pas”   drumeţii urbane prin istoria şi cotidianul unui loc jpeg

„Sinaia la pas” - drumeţii urbane prin istoria şi cotidianul unui loc

📁 Carte
Autor: Redacția
🗓️ 19 iulie 2016

Obişnuim să mergem în vacanţă la munte, la mare, în marile oraşe ale lumii sau în croaziere, sperând să trăim momente memorabile. Cum ar fi însă, să putem alege să călătorim în timp? Să trăim pe viu marile momente ale istoriei, să îi redescoperim într-o altă lumină pe cei care au marcat istoria naţională şi universală prin strălucirea lor? Cum ar fi să îl vizităm pe Ion Luca Caragiale în Casa Gentillini din Sinaia, clădire care se găseşte şi astăzi pe str. Avram Iancu la nr. 28? Am fi surprinşi să vedem că îşi creează schiţele într-o modestă anexă din spatele casei. Ne-ar povesti că îşi găseşte lesne inspiraţia în desele sale călătorii cu trenul de plăcere, între Bucureşti şi Sinaia. Sau poate ar povesti despre lunga sa amiciţie cu George Matheescu, cel mai longeviv primar al oraşului Sinaia. De fapt, se spune că remarcabilul edil sinăian, considerat părintele oraşului modern, l-a inspirat pe Conu’ Iancu în alcătuirea celebrului său personaj „Mitică”. 

Cum ar fi ca, trecând prin Sinaia Nouă, cartierul Cumpătu de azi, să auzim revărsându-se din Vila Luminiş acordurile compoziţiilor cu care maestrul Enescu a cucerit întreaga lume? Sau i-am putea urmări cântând alături de el pe discipolii săi, Yehudi Menuhin şi Dinu Lipatti, ei înşişi deveniţi maeştri între timp.

"Pentru mine, Enescu va rămâne una dintre veritabilele minuni ale lumii. (...) Rădăcinile puternice şi nobleţea sufletului său sunt provenite din propria lui ţară, o ţară de o inegalabilă frumuseţe.", spunea Yehudi Menuhin despre maestrul său.

Dintre sutele de pachete de vacanţă, anul acesta am putea să alegem unul cu adevărat extraordinar, având ca destinaţie locul care este, poate, ultimul refugiu veritabil al elitelor româneşti. Propunerea noastră este una în premieră:patru zile, patru trasee, în locuri încărcate de istorie, la Sinaia, în oraşul cu cele mai multe monumente de arhitectură pe cap de locuitor din România. „În oraşul unde casele nu aveau numere poştale, ci purtau numele proprietarilor, nume de flori sau de femei, densitatea valorii îţi taie deseori respiraţia, atunci când umbli pe străzile ce încă mai păstrează urmele paşilor unor ilustre personalităţi”, spune arhitectul Dan Manea, în cartea sa „Sinaia, Oraşul Elitelor”. O călătorie la Sinaia este sinonimă întoarcerii în timp, pe un tărâm unde îşi găsesc expresie demnitatea, cultul pentru frumos, respectul pentru oameni şi natură sau obişnuinţa lucrului bine făcut, valori care au format România modernă şi după care aspirăm mai mult decât oricând în prezent.

O vizită la Castelul Peleş ne-ar putea prilejui celebrarea semicentenarului acestuia, împreună cu împăratul Franz Joseph, împărăteasa Elisabeta, familia imperială a Rusiei sau cu prinţul Eduard al Angliei.

În pelegrinările noastre prin Sinaia l-am putea saluta pe Nicolae Iorga, aflat pe prispa Mănăstirii Sinaia, atunci când nu îl găsim aplecat asupra mesei sale de lucru din casa ce i-a aparţinut, aflată şi în prezent în cartierul Furnica. Sau am putea să dăm mâna cu Nicolae Titulescu, proaspăt întors în ţară, din Elveţia, ca să îşi petreacă vacanţa în casa de pe Cumpătu a nepotului său de la soră, colonelul Sergiu Nenişor, devenit şeful lui de cabinet. Ocazie cu care am putea să îl felicităm pentru alegerea sa ca Preşedinte al Ligii Naţiunilor de la Geneva. Ajunşi pe Bd. Carol I, în dreptul Vilei Boiarol, am putea schimba o vorbă cu însuşi proprietarul acesteia. Pentru că, ieşind din casa în care scrie şi locuieşte ne-ar fi dat bineţe chiar Titu Maiorescu, întemeietorul Junimii.

Oriunde am fi, am inspira, pur şi simplu, parfumul influenţei franţuzeşti, în notele sale cele mai rafinate. Pentru că Sinaia este singurul oraş din România construit special pentru a crea o ambianţă dedicată vârfurilor societăţii româneşti. Sinaia a fost nu doar o a doua capitală a României în vremurile sale de glorie, ci şi un veritabil mic Vesaille.

Arhitectul Dan Manea propune cititorilor spre vizitare, în premieră, un număr de patru trasee tematice prin Sinaia, care grupează clădiri monumente de arhitectură sau case de autor, intitulate astfel datorită arhitecţilor celebri care le-au proiectat, a căror poveste poate fi regăsită în cartea sa. Clădirile de o valoare arhitectonică deosebită pe lângă care trecem astăzi fără să le cunoaştem istoria, aşteaptă să fie redescoperite şi apreciate la justa lor valoare. Cartea „Sinaia, Oraşul Elitelor” ne spune povestea multora dintre ele, iar harta ce o însoţeşte ne invită la o plimbare la pas prin istoria Sinaiei de ieri şi de azi.

Primul traseu, intitulat „De la origini la apogeu”, ne poartă în sus şi în jos, prin zonele care au marcat devenirea oraşului, începând cu urmele primelor aşezări monahale păstrate în monumente precum Crucea Molomoţ sau Mănăstirea Sinaia, până spre emblematicul Castel Peleş, mărturie a statutului de capitală de vară şi reşedinţă regală, pe care le deţinea Sinaia. Străzile sinuoase alternează cu aleile pline de farmec şi nostalgie, pe care le poţi străbate pe rând, fie în incinta Peleşului, fie în afara ei, prin oraş.

Al doilea, intitulat „Preumblare la şosea”, urmăreşte zona tradiţională de promenadă, unde, de-a lungul bulevardului Carol 1, pot fi descoperite ipostaze de nou şi vechi, de istorie şi cotidian. Acest traseu se extinde printr-o zonă valoroasă, intitulată „Nostalgii la periferie”.

Parcurgând un alt itinerariu propus de către autor, „Turul clădirilor centenare”, rememorăm începutul de secol al XX-lea, epoca de aur a Sinaiei, definită în această ipostază şi de clădirile centenare:Hotel Regal, Hotel Palace, Hotel Caraiman, Casino, grupate în jurul Parcului Central, rămas până astăzi principala atracţie a oraşului.

Ultimul traseu, „Oraşul amfiteatru, ” este o drumeţie în sine pe pantele împădurite, străbătute de străzile întortocheate ale oraşului. Te simţi cuprins de frumuseţea alternanţei de imagini, întreruptă de surpriza unor deschideri panoramice spre oraşul din vale, ori spre golul alpin al muntelui. Te afli în locul unde poţi înţelege cel mai bine dialogul dintre oraş şi munte, dintre cadrul construit şi cel natural.

harta sinaialapas jpg jpeg

În premieră pentru România, o carte despre un oraş are “ataşată” o hartă digitală care întregeşte şi în mediul online un tablou ce zugrăveşte modul în care Sinaia străluceşte, din alte perspective decât cele cu care ne-am obişnuit. Pe site-ul cărţii, www.sinaiaorasulelitelor.ro, cei interesaţi vor găsi o versiune electronică a traseelor, în care toate cele 127 de obiective propuse spre vizitare sunt localizate prin GPS cu ajutorul soluţiei de hărţi digitale oferită de GPSMAPS, liderul hărţilor digitale vectorizate GPS din România. Harta este optimizată inclusiv pentru dispozitivele mobile.

„Sinaia, Oraşul Elitelor” este o invitaţie adresată oricăruia dintre noi să descoperim şi să cunoaştem trecutul, pentru a putea să îl preţuim. „Poate că nu vom reuşi niciodată să transmitem adevărata mare lecţie de arhitectură şi istorie pe care ne-au predat-o înaintaşii noştri prin tot ceea ce i-a legat de frumosul oraş Sinaia. Dar, cu siguranţă, atunci când vom întoarce, fiecare dintre noi, ultima filă a acestei cărţi, ţara în care trăim şi oraşul în sine le vom fi văzut cu alţi ochi.”, afirmă autorul său, arhitectul Dan Manea.

Vizitează 150 de ani de istorie şi arhitectură! Apoi citeşte despre ei! Sau invers.