Curs de Istoria Artei: Antichitate, Renastere și Modernitate jpeg

Curs de Istoria Artei: Antichitate, Renastere și Modernitate

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 10 septembrie 2015

Începând cu 21 septembrie, timp de 8 săptămâni, Fundația Calea Victoriei organizează un curs de Istoria Artei, o călătorie în mai bine de două milenii din cronologia  artei europene. Ședințele vor avea loc în fiecare zi de luni, de la ora 19:00, pe str. Popa Soare nr. 40, et. 1, București. Vârsta minimă de participare este 16 ani, iar costurile de participare la acest curs sunt de 375 ron și 340 ron, cu reducere.

Cursanții vor dobândi noțiuni generale despre artiști, evenimente, opere de artă celebre, inovații artistice, evoluții stilistice etc. de la lectorul fundației, Cosmin Ungureanu.

Temele cursului de istoria artei se desfășoară astfel:

1.        Antichitatea greacă şi latină:fundamentele artei  europene (sec. V î. Chr – sec. IV d. Chr.)

•configurarea idealului clasic – semnificaţii, posteritate, exemplaritate

•arhitectura greacă:tipologii, structură, aparat decorativ;ordinele arhitecturale

•evoluţia sculpturii şi ceramicii greceşti

•arta romană între „vulgarizarea” moştenirii greceşti şi inovaţie

2.       Artă şi credinţă în Evul Mediu occidental (sec. VIII-XV)

•„stilul” romanic şi „stilul” gotic – continuităţi şi transformări

•catedrala ca nucleu al artei medievale;

•evoluţia picturii şi sculpturii;artele „minore” – vitraliu, tapiserie, miniatură

 3.       Renaşterea italiană:resuscitarea / inventarea idealului antic (sec. XV-XVI)

•conceptul de „Renaştere” şi avatarurile lui;periodizare, centre artistice şi artişti semnificativi etc.

•inovaţii în reprezentare:perspectivă şi redarea spaţiului

•trecerea de la „iconic” la „narativ”;gestualitate, expresie şi acţiune în pictură

•reinventarea artei:mitologie, umanism, erotism

  4.      Centre şi periferii:difuzarea / „manierizarea” Renaşterii (sec. XVI)

•traseul evolutiv şi „internaţionalizarea” Renaşterii târzii

•convenţiile de reprezentare în pictura manieristă

•„secolul de aur” al picturii veneţiene 

5.       Fervoare, retorică şi iluzia realităţii:arta în vremea Contrareformei (sec. XVII)

•„Baroc” şi „Clasicism” – terminologie, periodizare, trăsături generale

•artele şi retorica în Italia;„pictura tenebrelor” versus „clasicismul arcadian”

•pictura în Ţările de Jos – inventarea „genurilor” artistice şi relativizarea realităţii

•pictura vizionară în Spania

6.      Gracilitate rococo versus simplitate neoclasică (sec. XVIII)

•evoluţia artelor în veacul luminilor – modificarea mecanismului de comandă, producţie şi diseminare

•fenomenul The Grand Tour ca factor catalizator

•„Rococo” versus „Neoclasicism” – terminologie, periodizare, trăsături generale

7.       Avatarurile modernităţii  (sec. XIX)

•curente şi „episoade” artistice (romantismul, „Realismul”, „Şcoala de la Barbizon”)

•Impresionismul:geneză, impact, inovaţii, teme artistice

•postimpresionismul (neoimpresionism, simbolism, Nabis etc.)

•Art Nouveau şi sinteza artelor

 8.      „Revoluţiile” secolului al XX-lea (c. 1900 – c. 1940)

•rupturile decisive:cubismul şi fauvismul

•mişcările de avangardă (futurismul, dadaismul, suprarealismul)

•despărţirea de figurativ:pictura abstractă

•revenirea la figurativ şi „noul clasicism” în epoca interbelică