90 de ani de la moartea lui Dimitrie Onciul jpeg

90 de ani de la moartea lui Dimitrie Onciul

Expoziţia dedicată marelui istoric şi găzduită de Arhivele Naţionale ale României cuprinde memorii referitoare la salvarea tezaurului arhivistic în timpul Primului Război Mondial şi la evacuarea unor documente istorice în Rusia, demersurile iniţiate de Onciul pentru înfiinţarea de direcţii regionale ale Arhivelor Statului în provinciile unite cu Regatul României (Basarabia, Bucovina şi Transilvania), precum şi demersurile acestuia pentru interzicerea exportului de bunuri culturale de patrimoniu (manuscrise, documente şi cărţi vechi). Vernisajul expoziţiei va avea loc pe 19 aprilie, iar aceasta va rămâne deschisă publicului până pe 19 mai.