Afișe de propagandă împotriva alcoolului în URSS

Un dușman de moarte al votcăi: cultura

La primul congres al stahanoviștilor din URSS, ținut în 14 noiembrie 1935, Anastas Mikoian, Comisar al poporului pentru producția alimentară, s-a referit pe larg și la producția de votcă:

„În 1935 s-a vîndut mai puțină votcă decît în 1934, iar în 1934, în ciuda calității sale net superioare, s-a vîndut mai puțină decît în 1933. Acesta e singurul sector de producție al Comisariatului pentru producția alimentară care nu progresează, ci dă înapoi, spre marea amărăciune a muncitorilor din industria noastră producătoare de votcă. Dar n-are de ce să ne îngrijoreze mîhnirea producătorilor noștri de votcă. Tovarășul Stalin ne-a prevenit încă de mult că pe măsură ce se ridică nivelul cultural al țării, va scădea consumul de votcă și va crește importanța cinematografului și a radioului”.

Puțină lume știe că Stalin și-a spus cuvîntul și în crearea unei Cărți de bucate. Prin anii ’30, totul era pus sub semnul îndrumărilor date de Marele învățător al popoarelor. Era fatal ca o carte de bucate să beneficieze de geniul de la Kremlin. Nu de alta, dar nu era o carte de bucate oarecare. Era o carte de bucate sovietică. Ea apare grație strădaniilor depuse de Anastas Mikoian, Comisar al poporului pentru producția alimentară. Cartea se deschide cu faimoasa exclamație: „Viața devine mai bună, viața devine mai veselă”.

La începutul fiecărui capitol se află un citat sau o întîmplare din viața și activitatea lui Stalin. Capitolul „Pescărie” relatează următoarea întîmplare:

„Tovarășul Stalin a întrebat odată: «Spune-mi, tovarășe Mikoian, se poate cumpăra pește viu în prăvăliile moscovite?». «Nu, tovarășe Stalin», i-am răspuns eu. «Pe vremuri se putea», a spus el. «Și acum avem magazine, în Moscova, care vînd 19 feluri de pește viu»”.

P.S. Lui Anastas Mikoian i se datorează creșterea spectaculoasă a producției de pîrjoale. Cele mai bune dintre acestea poartă și azi numele de Mikoiane.

Mai multe pentru tine...