Nicolae Ceaușescu (al doilea de la stânga la dreapta) și alți deținuți politici ai regimului Antonescu, în lagărul de concentrare de la Târgu Jiu, în 1943 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 1/1943)

Regimul Antonescu a instituit domiciliul obligatoriu pentru „bețivii incorijibili”

Regimul Antonescu instituise domiciliul obligatoriu, sancțiune dată „persoanelor a căror activitate este de natură a contribui la tulburarea ordinei și liniștii publice”. Cam ce înseamnă tulburarea ordinei și liniștii publice știm azi din Noul Cod Penal, Art. 371:

Tulburarea ordinii şi liniştii publice

Fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Ce se înțelegea sub regimul Antonescu prin această infracțiune ne dezvăluie un document publicat de Gheorghe Buzatu în culegerea România sub Imperiul haosului (1939-1945), RAO, 2007:

[22 septembrie 1943] – Jurnal al Consiliului Miniștrilor

JURNAL Nr. 850

CONSILIUL MINIȘTRILOR

În ședința sa de la 22 septembrie 1943

Luînd în deliberare referatul

Domnului Ministru al Afacerilor Interne,

Înregistrat la Nr. 201 177/17 septembrie 1943,

DECIDE:

Autoriză pe Domnul Ministru al Afacerilor Interne ca pe baza art. 26 din Decretul – Lege Nr. 236/1941, modificat prin Decretul – Lege Nr. 490, publicat în Monitorul Oficial Nr. 174 din 28 iulie 1943, să stabilească domiciliul obligatoriu persoanelor a căror activitate este de natură a contribui la tulburarea ordinei și liniștei publice după cum urmează:

 1. Feldman Ștefan A călătorit pe CFR fără autorizație.
 2. Pop Elena Colportare de știri false și tendențioase.
 3. Heimsohn Paul Obținînd o autorizație de călătorie, s-a ocupat de alte interese decît acelea pentru care i se eliberase autorizația.
 4. Heinrich Iacob Hermann A angajat în serviciul său personal creștin, fără aprobare.
 5. Răceală I. Maria A acceptat să servească la evrei.
 6. Cadar Nicolae În calitate de mandatar al Guvernămîntului Basarabiei a încasat fără drept suma de lei 486.830 de la Societatea Concordia.
 7. Grünfeld Gavril Fost condamnat 3 luni închisoare corecțională, pentru delictul de păstrare de broșuri cu conținut primejdios.
 8. Milanovici Peter Indezirabil pentru siguranța Statului.
 9. Stratulat Teodor Ivanovici Condamnat pentru trecerea frauduloasă a frontierei și spionaj.
 10. Ceaușescu Niculae E vechi militant comunist, condamnat, periculos pentru ordinea și siguranța Statului.
 11. Felner Zoltan Infractor notoriu și periculos ordinei și siguranței publice, prin legăturile pe care le are cu persoane străine de neamul nostru.
 12. Chirtoacă Pavel Cunoscut comunist, fost condamnat pentru instigare la grevă și nesupunerea muncitorimii din regiunea forestieră Vatra Dornei.
 13. Marinescu Victor Bețiv incorigibil.
 14. Hazu Gheorghe S-a făcut vinovat de maltratarea copiilor și soției sale, trăind în concubinaj cu o altă femeie.
 15. Eftimiu Victor A întreținut la Mangalia, într-un cerc de ziariști și scriitori, discuții în legătură cu evenimentele externe și interne, de natură a prejudicia interesele neamului.
 16. Camarache V. Idem.
 17. 17 Nicolescu Mihai Comunist condamnat la 5 ani muncă silnică.
 18. Păcățeanu Simion Contrabandă de cai.
 19. Posecan Gheorghe Idem.
 20. Posecan Ștefan Idem.
 21. Palvergean Florea Idem.
 22. Palvergean Filip Idem.
 23. Andrieș Gh. Ion Idem.
 24. Munteanu Tony Idem.
 25. Tanger Petre Idem.
 26. Vogel Nicolae Idem.
 27. Hursch Petre Idem.
 28. Olar Carol Idem.
 29. 29 Kutchera Francisc   Idem.
 30. Mulboch Petre Idem.
 31. Reisz Iohan Idem.
 32. Geber Carol Idem.
 33. Stica Nistor Idem.
 34. Gara Iosif Idem.
 35. Brandeburg Anton Idem.
 36. Beker Iosif Idem.
 37. Merteș (Mihai) Matei Idem.
 38. Ionescu Florea Marin A executat o condamnare pentru participare la asociații interzise și transmiteri de ordine scrise.
 39. Petruca Iosif Practică pe o scară întinsă vagabondajul, refuzînd să muncească.
 40. Putice Vasile Trecerea frauduloasă a frontierei din Iugoslavia în România.

Semnături olografe:

M[areșa]l Antonescu

G[enera]l D.I. Popescu

I. Marinesc

I. Petrovici

Dr. Tomescu”

Sar în ochi disproporțiile în materie de faptele acuzate. Unul se pricopsește cu domiciliu obligatoriu, pentru că e „bețiv incorigibil”, altul – precum Nicolae Ceaușescu – deoarece e „periculos pentru ordinea și Siguranța statului”. Infracțiunea de servit la evrei, comisă de Răceală I. Maria, are temei în legea prin care se interzice românilor să se angajeze ca servitori la evrei. Din cîte se vede, erau mulți români care încălcau legea, deși o întreagă propaganda căuta să-i încredințeze că postura de creștin slujindu-i pe păgîni e umilitoare.

Foto sus: Nicolae Ceaușescu (al doilea de la stânga la dreapta) și alți deținuți politici ai regimului Antonescu, în lagărul de concentrare de la Târgu Jiu, în 1943 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 1/1943)

Mai multe pentru tine...