ss 45e0ebad1d968032a272b074a00baa90d3e062b3 1920x1080 jpg

Perspective de viitor pentru căile ferate (II): Redefinirea transportului feroviar

Spre sfârșitul secolului XX, dar mai ales la începutul secolului XXI, trenul a devenit parte a unui curent cultural care s-a centrat pe istoria și existența sa de la începuturi și până astăzi. Documentare și filme despre diferențele în structură și funcționalitate au fost realizate. Un exemplu în acest sens este seria de documentare Rail Away1. Industria IT a profitat de importanța subiectului și a făcut din tren numeroase produse de entertainment.

Aici aș aminti de jocuri precum Railroad Tycoon2 sau Trainz Simulator3, produse IT care au contribuit la redefinirea trenului ca simbol al industriei și culturii industriale. Dincolo de jocuri, există o tradiție și în zona altor produse media, cum ar fi, de exemplu, în muzică sau în filmografie. Vorbim de o adevărată interdisciplinaritate, la nivel general, între industrii, acestea, practic, grupându-se tematic în jurul diferitelor obiecte sau simboluri și formând veritabile nuclee cu privire la aceste subiecte.

Un alt obicei interesant, care a dus la reconfigurarea conceptului de tren și l-a readus simultan în prim plan a fost activitatea de railfanning sau trainspotting. Această activitate constă în surprinderea diferitelor garnituri de trenuri aflate în circulație pe diferite tronsoane, fotografierea sau filmarea lor și expunerea materialului fie pe forumuri dedicate fanilor de tehnică feroviară, fie pe diferite situ-uri accesate de către publicul larg. Chiar dacă această activitate nu se rezumă doar la trenuri, ea pare să fie divizată, fiind clar delimitată de restul manifestărilor de acest gen, ca urmare a existenței unui public amator de astfel de materiale. Site-uri precum YouTube sau Pinterest sunt veritabile centre dedicate acestor fani, fani care contribuie nu numai prin numeroasele materiale înregistrate sau fotografiate, ci și prin ample dezbateri de specialitate, prin redactarea de petiții către stat sau diferiți operatori privați și prin implicarea ca parte civilă în diferitele schimbări și decizii din domeniul și industria feroviară, actuală4.

Trenul ca simbol cultural se remarcă și în stilul de artă cu origini în ultima parte a secolului XX, stil numit, general, Steampunk. Este drept că acest curent artistic nu este dedicat în totalitate trenului, ci mai degrabă industriei, însă majoritatea operelor plasate în această categorie nu omit importanța trenului în asocierea făcută cu elementul vizual industrial. Probabil că acesta este cel mai reprezentativ aspect astăzi pentru trenurile de epocă sau cu aburi. Este una dintre puținele utilizări pe care acestea le mai au astăzi, de muză pentru opere de artă extravagante, ieșite din comun chiar „quirky”, dacă ar fi să utilizăm limbajul colocvial englezesc5. Chiar și așa, moștenirea pe care a lăsat-o în urmă locomotiva cu abur este uriașă. Practic, întregul concept de transport feroviar se datorează motorului cu abur și primelor locomotive care au folosit acest tip de motor.Dacă locomotivele cu abur ar fi fost ineficiente, astăzi, industria feroviară ar fi arătat cu totul altfel.

Care este aportul statului la toate aceste eforturi de reformare a conceptului de tren și a industriei din spatele acestuia, în comparație, de exemplu, cu transportul aerian sau automobilistic? Prin investițiile făcute în proiecte de viitor, dezvoltate de diferite companii din sectorul privat, statul, cum este în cazul Chinei, de exemplu, se implică activ în soluționarea problemelor cu care se confruntă, fie că este vorba de poluare sau de aglomerație, de ineficiența infrastructurii sau de fluidizarea traficului prin reorganizarea fluxului de călători cu ajutorul unor noi modalități de transport. Prin implicarea sa, statul influențează direcția de dezvoltare a industriei feroviare.

De ce este secolul XXI un secol dedicat redefinirii transportului feroviar?

Un răspuns pertinent îl oferă documentul „Foaie de parcurs pentru Spațiul unic European al transporturilor”, document cu caracter informativ emis de Uniunea Europeana, în a cărui introducere se remarcă poziția sistemului de transport ca fundament al oricărei economii moderne, actuale. Contextul redefinirii, ca urmare a unor investiții într-o infrastructură de viitor, este explicabilă, în egală măsură, ca urmare a faptului că un sistem de transport modern depinde de o infrastructură bine pusă la punct, rezistentă și eficientă.

Un important demers încurajat de Uniunea Europeană prin emiterea în 2001 a unei cărți albe a fost utilizarea echilibrată a modalităților de transport, o mutare care avea să redirecționeze o bună parte din fluxul de călători către rețelele feroviare ale căror practici și tarife au fost treptat adaptate pentru a concura cu principalii competitori din această zonă, firmele low-cost de zbor și rețelele de transport pe șosea de autobuze, autocare și microbuze. În ceea ce privește siguranța, același document ne expune planul pe termen lung propus spre aplicare membrilor dar și politica generală încurajată la nivel mondial în diferitele foruri internaționale.

“În centrul politicii UE în materie de transporturi se află cetățenii. Pentru a garanta un nivel ridicat al calității serviciilor și al condițiilor de muncă, obligațiile juridice veghează pentru ca nici pasagerii, nici lucrătorii să nu fie afectați în mod nejustificat de presiunea concurențială crescândă de pe piețele transporturilor. UE a stabilit un set de norme privind pasagerii, mai întâi în sectorul transporturilor aeriene, apoi în cel al transporturilor feroviare, iar mai recent în sectorul transporturilor pe apă și cu autocarul. Noi agenții specializate în transportul aerian, feroviar și maritim supraveghează siguranța operațiunilor de transport din UE.6

Aceste agenții la nivel European acționează ca o suprastructură independentă, care verifică activitatea agențiilor naționale dar și desfășurarea transportului pentru fiecare rețea națională, în parte. Existența unor suprastructuri în cadrul Uniunii Europene de supraveghere ce privesc transportul de persoane, asigură un control suplimentar al acestor rețele de transport, limitând numărul incidentelor. Simultan, ele colaborează cu instituțiile statelor membre pentru a putea anticipa situațiile periculoase ce ar putea necesita o intervenție rapidă și eficientă, pentru a nu da curs unor momente de criză. Importante demersuri au fost făcute de Uniunea Europeană și în privința întăririi legăturilor externe. Colaborarea pe plan internațional cu SUA, Canada dar și cu țările învecinate uniunii scot la iveală o politică de modificare a percepției și structurii rețelelor de transport, în special a celei feroviare, la nivel global.

Tot în cadrul acestui program implementat de către Uniunea Europeană au fost propuse demersuri de realizare a unor centre de specializare pentru persoanele care se ocupă cu dirijarea traficului. Ca o completare la ideea conform căreia secolul XXI a introdus domeniul IT ca domeniu de legătură pentru toate celelalte existente, fie că este vorba despre programe de entertainment, fie că este vorba de programe utilizate în organizarea sau gestionarea unor activității sau obiective, acest domeniu a devenit indispensabil pentru industrii precum cea feroviară, unde, în bună parte, rețeaua se bazează pe circuite și component electronice dirijate de un sistem de operare, un produs IT. În acest context, consider că trebuie să remarcăm noile metode de antrenament folosite pentru a pregăti specialiști în domeniu, care presupun utilizarea unor echipamente electronice sofisticate pentru replicarea și simularea unei situații reale, precum cea a conducerii unui tren fără a implica riscul unor accidente care ar putea să se dovedească fatale7.

Prin urmare, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește dezvoltarea căilor ferate, procesul a fost unul care s-a continuat cu fiecare nou secol parcurs, preluând, totodată, noi forme în acest parcurs. Reiterez părerea mea conform căreia acest parcurs a urmat o evoluție etapizată, care s-a manifestat în secolul XIX ca o perioadă de fundamentare a acestui nou concept, în secolul XX ca o perioadă de consolidare a practicilor deja împământenite în secolul anterior și în secolul XXI ca o readaptare a conceptului la noile idei și perspective acceptate și încurajate de societate. Evoluția căilor ferate va continua să se desfășoare etapizat. Secolul XXI este un secol important pentru rețelele feroviare. Există numeroase proiecte care vizează calea ferată și care încearcă să atribuie acesteia o noua semnificație și simbolistică. Numai succesul acestor proiecte va demonstra sustenabilitatea noilor roluri atribuite industriei feroviare.

Căile ferate, cu siguranță, vor continua să evolueze și să rescrie istoria transportului. Acest lucru este asigurat de numărul mare de proiecte și invenții care doresc să impună un nou standard în călătorie și în domeniul transportului propriu-zis. Totodată, consider că rețeaua feroviară își va recăpăta, încet dar sigur, gloria de dinainte, ca urmare a numeroaselor avantaje pe care le posedă atunci când este pusă în discuție vizavi de alte metode de transport, fie ele pe calea aerului sau pe șosea. Căile ferate parcurg o etapă benefică de tranziție. Această etapă caută să atribuie industriei noi roluri într-o societate din ce în ce mai dinamică. Rămâne de văzut ce roluri vor fi atribuite industriei feroviare pe viitor și direcția în care aceasta se va îndrepta odată cu însușirea acestora.

Note:

1. http://docuwiki.net/index.php?title=Rail_Away_-_The_World%27s_Greatest_Railway_Journeys accesat în data de 30.05.2017.
2. http://www.2kgames.com/railroads/railroads.html accesat în data de 30.05.2017.
3. https://www.trainzportal.com/ accesat în data de 30.05.2017.
4. http://archive.nr.co.uk/aspx/777.aspx  accesat în data de 30.05.2017.
5. https://cz.pinterest.com/annfreebody/steampunk-trains/?lp=true accesat în data de 30.05.2017.
6. Comisia Europeană, Foaie de parcurs pentru Spațiul unic european al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor, 2011, pp.23-35.
7. Ibidem, pp.58 – 61.