Nicolae Ceaușescu, alături de alți membri ai conducerii de partid şi de stat, la catafalcul lui Tudor Arghezi, la 17 iulie 1967 (©  „Fototeca online a comunismului românesc”, Cota: 426/1967)

Nicolae Ceaușescu a făcut de gardă la catafalcul lui Tudor Arghezi / FOTO

Fac un exercițiu cu toți cunoscuții citindu-le la telefon un text de pe prima pagină a Scînteii din 18 iulie 1967, scoțînd dinadins numele celui la catafalcul căruia au făcut de gardă Nicolae Ceaușescu și ceilalți membri ai conducerii de partid și de stat:

„Aducînd un ultim omagiu, o înaltă preţuire memoriei marelui dispărut, la catafalcul aceluia care a fost (…) fac de gardă tovarăşii Nicolae Ceauşescu, Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraş, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeţ, Iosif Banc, Manea Mănescu.Conducătorii de partid şi de stat prezintă apoi condoleanţe familiei defunctului.”

După care întreb: La catafalcul cui au făcut de gardă Nicolae Ceaușescu și alți lideri ai României comuniste?

Nimeni nu poate să-mi răspundă. Cei mai mulți presupun că e vorba de catafalcul lui Gheorghiu Dej. Nu e catafalcul lui Dej – le replic imediat. E catafalcul lui Arghezi. Și le citesc textul fără golul dinainte:

„Aducînd un ultim omagiu, o înaltă preţuire memoriei marelui dispărut, la catafalcul aceluia care a fost scriitorul patriot Tudor Arghezi fac de gardă tovarăşii Nicolae Ceauşescu, Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraş, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeţ, Iosif Banc, Manea Mănescu.Conducătorii de partid şi de stat prezintă apoi condoleanţe familiei defunctului.”

©  „Fototeca online a comunismului românesc”, Cota: 427/1967
© „Fototeca online a comunismului românesc”, Cota: 427/1967
©  „Fototeca online a comunismului românesc”, Cota: 428/1967
© „Fototeca online a comunismului românesc”, Cota: 428/1967

Respectivilor nu le vine să creadă. Nici mie nu mi-a venit să cred la început. De un asemenea privilegiu nu s-a bucurat nici un scriitor în Istoria României. Dar Sadoveanu? Da, și la catafalcul lui Sadoveanu au fost lideri politici. Iată fragmentul din Scînteia din 22 octombrie 1961:

„Se schimbă ultima gardă. Catafalcul este străjuit de tovarăşii Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Alexandru Moghioroş, Dumitru Coliu, Ştefan Voitec, Mihai Dalea.”

Cel mai înalt în rang e Gheorghe Apostol, prim vicepreședinte al Consiliului de miniștri. Gheorghiu Dej lipsește motivat. E la Moscova, la Congresul PCUS.

Foto sus: Nicolae Ceaușescu, alături de alți membri ai conducerii de partid şi de stat, la catafalcul lui Tudor Arghezi, la 17 iulie 1967 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, Cota: 426/1967)

Mai multe pentru tine...