Geologii încearcă să stabilească precis anul răstignirii lui Iisus jpeg

Geologii încearcă să stabilească precis anul răstignirii lui Iisus

Geologii speră să fie ei cei care stabilesc cu precizie data răstignirii lui Iisus, în baza celei mai recente cercetare geologică ce se concentrează pe activitățile seismice de la Marea Moartă, la 20 km de Ierusalim. Potritvit Evangheliei după Matei, momentul răstignirii a coincis cu un puternic cutremur, astfel că specialiștii caută acum să descopere dacă și când exact a avut loc un cutremur în acea regiune.

„Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat.”

Conform datelor adunat de echipa de geologi de la un centru de cercetare din Germania, au fost identificate două cutremure în acea regiune:unul în 31 î.Hr., și altul cândva între 26 și 36 d.Hr., perioadă ce corespunde anilor în care Pilat din Pont a fost prefect al Iudeei.

Ziua și data răstignirii sunt cunoscute destul de precis, dar anul rămâne subiect de dezbatere între specialiști.

-toate cele patru evanghelii plasează răstignirea lui Iisus în timpul lui Pilat, deci între 26-36 d.Hr.

-toate cele patru evanghelii spus că aceasta a avut loc într-o zi de vineri și că Iisus cu câteva ore înainte de începutul sabatului evreiesc (într-o noapte de vineri)

Coroborând toate datele existente, ziua de vineri, 3 aprilie 33 d.Hr. a fost propusă drept cea mai plauzibilă variantă. In privința datelor seismice, geologii recunosc că activitatea seismică asociată răstignirii s-ar putea datora „unui cutremur care a avut loc cândva înainte sau după crucificare și a fost de fapt «împrumutat» de autorul Evangheliei după Matei.”

Sursa:http://news.discovery.com