Ce note a primit elevul Nicolae Ceauşescu în clasele primare jpeg

Ce note a primit elevul Nicolae Ceauşescu în clasele primare

📁 Comunismul in România
Autor: Redacția

Viața și activitatea lui Nicolae Ceauşescu stârnesc interesul și prezintă încă unele aspecte mai puțin cunoscute publicului larg. În cele ce urmează, ne vom referi la unele dintre acestea, în dorința de a ne raporta la realitățile trecutului „fără ură și părtinire”, bazându-ne pe documente sau pe scrierile cu caracter istoriografic.

Potrivit informațiilor consemnate în autobiografia pe care o punem la dispoziția dumneavoastră, acesta s-a născut la 26 ianuarie 1918. Data nu ar corespunde realității istorice, Nicolae Ceaușescu născându-se pe 23 ianuarie 1918, în satul Tătărăi din comuna Scornicești (Lavinia Betea, Ceaușescu și epoca sa, Editura Corint, București, 2021, p. 17-18).

Casa în care s-a născut liderul comunist a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, în anul 1979 fiind reamenajată în vederea intrării ei în circuitul muzeal (ANR, SANIC, fond CC al PCR – Albume foto – Nicolae Ceaușescu – Activități în țară, albumul 14/1979, vol. I, fotografia 58). Deşi la o primă vedere putem considera că este o locuință modestă, raportându-ne la realitățile din mediul rural oltenesc de la începutul secolului XX, putem concluziona că locuința părintească se încadra în tiparul rural autohton, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției. 

Familia în care s-a născut Nicolae Ceaușescu era numeroasă, iar acest aspect nu ne poate surprinde dacă ne gândim la creșterea demografică înregistrată în rândul locuitorilor de la sate în prima jumătate a secolului XX (ANR, SANIC, fond CC al PCR – Cadre, dosarul C/2050, fila 5). Ce poate surprinde, însă, este faptul că familia sa deținea 10 hectare de pământ, fiind încadrată în rândul țăranilor mijlocași, potrivit informațiilor consemnate de Nicolae Ceaușescu în autobiografia din dosarul de cadre (ANR, SANIC, fond CC al PCR – Cadre, dosarul C/2050, fila 14).

Prin urmare, membrii familiei sale nu făceau parte din categoria țăranilor săraci din comuna Scornicești, ci din rândul celor cu o stare materială bună. Un alt aspect ce poate constitui o surpriză vizează simpatiile politice din familie, în perioada interbelică unul dintre frați fiind legionar, iar tatăl făcând politică liberală (ANR, SANIC, fond CC al PCR – Cadre, dosarul C/2050, fila 5).

Studiile și profesia lui Nicolae Ceauşescu sunt cunoscute. Mai puțin cunoscute sunt rezultatele sale școlare. Cu ajutorul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Olt, Arhivele Naționale ale României pun la dispoziție extrase din cataloagele Școlii Primare Scornicești, care atestă faptul că Nicolae A. Ceaușescu a promovat clasa I cu media 8,26 și clasa a II-a cu media 8,18, situându-se pe locul al treilea, într-o clasă în care erau înscriși 25 de elevi (SJAN Olt, fond Școala Primară Scornicești, dosarul 177 /1925-1926, fila 3 și dosarul 184 /1926-1927, fila 3).

1925-1926, Scornicești. Extras din catalogul clasei I ce conține rezultatele obținute de elevul Nicolae A. Ceaușescu (ANR, SJAN Olt, fond Școala Primară Scornicești, dosarul 177 /1925-1926, fila 3)

Catalog Ceausescu 1 jpg jpeg

1926-1927, Scornicești. Extras din catalogul clasei a II-a ce conține rezultatele obținute de elevul Nicolae A. Ceaușescu (ANR, SJAN Olt, fond Școala Primară Scornicești, dosarul 184 /1926-1927, fila 3)

Catalog Ceausescu 2 jpg jpeg