Calendarul maya jpeg

Calendarul maya

Maya a fost o civilizaţie mezoamericata deosebit de sofisticată ale cărei teritorii au inclus zonele în care se afla astăzi Gutatemala, Belize, Honduras, El Salvador şi statele mexicane sud-estice Tabasco, Yucatan şi Quintana Roo. Perioada clasică a culturii maya se plasează între anii 250 şi 900 d.Hr., când realizările artistice şi intelectuale au echivalat orice cultură precolumbiană din Americi. Mayasii au fost primii oameni din Americi care au păstrat informaţii istorice, majoritatea sub forma unor stele imbodobide (monumente din piatră) şi au ţinut arhive ale evenimentelor civile, ale calendarului maya şi ale cunoştinţelor astronomice.

Poate că cel mai semnificativ exemplu al realizărilor culturii maya îl reprezintă extraordinarul şi complicatul lor sistem calendaristic, care a influenţat enorm calendarul aztec de mai târziu. Acest calendar a căpătat o semnificaţie de rău augur la începutul secolului XXI pentru că, potrivit unei interpretări a datelor acestuia, la solstiţiul de iarnă (în jurul datei de 21 decembrie) din 2012 va avea loc un potop catastrofal, iar lumea va fi distrusă.

Calendarul maya este o serie de trei sisteme de calendare folosite în paralel, cel mai vechi şi cel mai important fiind Tzolkin(calendarul sacru). Existau, de asemenea, Haab(un calendar solar agrar/civil) şi Calendar Lung.

Tzolkin

Tzolkinsau Anul Sacrueste un calendar religios folosit pentru a boteza copiii, a prezice viitorul şi a decide asupra datelor favorabile în chestiuni precum bătăliile şi căsătoriile. Tzolkinconstă dintr-un an scurt de 260 de zile (13 luni de câte 20 de zile), fiecare zi a lunii având un nume asemănător zilelor săptămânii de astăzi şi un simbol. Fiecare dintre aceste nume era simbolizat printr-un zeu care purta timpul pe cer, indicând astfel succesiunea nopţilor şi zilelor.

Haab

Haabsau Anul vag(numit „vag”pentru că era cu un sfert de zi mai scurt decât anul solar) era un calendar solar în parte similar cu al nostru şi legat în primul rând de agricultură şi anotimpuri. Calendarul  Haabconstă din 18 luni a câte 20 de zile, urmate de o lună „nenorocoasă” de cinci zile, numită Uayeb, totalizând 365 de zile care să se potrivească cu anul solar. Calendarele Tzolkinşi Haaberau combinate pentru a forma un ciclu coordonat de 52 de ani, cunoscut drept Runda Calendarului.La începutul acestor Runde ale Calendarului, existau celebrări ritualice, care includeau stingearea focurilor vechi şi aprinderea altora noi, precum şi sfinţirea noilor temple.

Calendarul Lung

mayan calendar S jpg jpeg

Calendarul Lung, presupus a fi mai precis decât Calendarul Iulian din Europa secolului al XVI-lea, pare să fi fost creat în jurul primului secol  î.Hr. şi a fost folosit pentru înregistrarea datelor de-a lungul unor mari perioade de timp. În esenţă, Calendarul Lung totalizează numărul de zile începând cu august 3114 î.Hr., dată când se presupune că a început a Patra Creaţie Mayaori actualul Mare Ciclu.De fapt, acesta a fost anul maya 0, asemănător datei de 1 ianuarie a anului 1 d.Hr. Calendarul Lungconstă practic dintr-un tunde 360 de zile, 20 de tuni reprezentând un katun(7 200 de zile), 20 de katuniformând un baktun (144 000 de zile), iar 13 baktunisemnificând Marele Ciclu (1 872 000 de zile sau în jur de 5 130 de ani). Mayaşii credeau că, la sfârşitul acestui Mare Ciclu, lumea, aşa cum o cunostem, va înceta să mai existe.

Decembrie 2012 – sfârşitul lumii?

Solstiţiul de iarnă al anului 2012 d.Hr. din Calendarul Lung maya semnifică sfârşitul celui de al treisprezecelea ciclu baktuncare a început în 3114 i.Hr. sfârşitul calendarului maya la această dată a alarmat mulţi oameni, care cred că semnifică distrugerea violentă a pământului. Dar oare sfârşitul acestui calendar prezice un asemenea cataclism? Una dintre cele mai importante credinţe mayaşe era ideea unui univers ciclic, în care Pământul trecea în mod sistematic prin creaţii şi distrugeri. În Cartea Sfaturilor, cartea sacră a civilizaţiei maya, predomina descrierile creaţiilor şi ale inundaţiilor distructive succesive.

Calendarul maya determina, de asemenea, date îndepărtate din viitor, de exemplu o aniversare regală care va avea loc în octombrie 4772 d.Hr. Acest lucru nu ar fi posibil dacă lumea ar fi deja distrusă până atunci. Ceea ce indică calendarul maya pentru solstiţiul de iarnă al anului 2012 ar trebui mai degrabă interpretat ca sfârşitul unui ciclu vechi şi începutul altuia nou, nu ca sfârşitul lumii.

Sursă:Brian Haughton, Istoria Secretă. Civilizaţii pierdute şi mistere străvechi, Editura Polirom, Bucureşti, 2009