Asasinii din umbr─â   Gripa spaniolăÄ n a fost gripăÄ jpeg

Asasinii din umbr─â - Gripa spaniolăÄ n-a fost gripăÄ

Omenirea este astăÄzi ╚őngrozităÄ de efectele răÄsp╚ândirii unui coronavirus ╚őn spa╚Ťiul chinezesc, dar agentul patogen profităÄ de globalizare ╚Öi s-a mi╚Öcat cu avionul, vaporul, automobilul sau trenul ╚őn toate direc╚Ťiile. Virulen╚Ťa deosebităÄ a făÄcut săÄ fie luate măÄsuri excep╚Ťionale de carantinăÄ ca pe vremea holerei. Nu este de glumit cu boala, mai ales căÄ existăÄ băÄnuiala căÄ ar fi pornit dintr-un laborator unde nu toate cercetăÄrile sunt făÄcute pentru binele popula╚Ťiei.  

 PosibilităÄ╚Ťile deosebite ale germenilor au fost demonstrate ╚őn timpul epidemiei de gripăÄ spaniolăÄ din 1918 ╚Öi medicii s-au dus p╚ânăÄ ╚őn Alaska pentru descoperirea tulpinii responsabile pentru măÄcelul planetar, speciali╚Ötii vorbind despre 50 ÔÇô 100 milioane de victime, adicăÄ Primul RăÄzboi Mondial a fost un fel de petrecere ╚őn compara╚Ťie cu ce putea virusul. Nu este de mirare de ce militarii au ╚őncercat săÄ facăÄ arme biologice, chiar ╚Öi cancerul fiind ╚őn centrul aten╚Ťiei savan╚Ťilor ╚őn uniformăÄ. Culmea este căÄ nu gripa a omor╚ât atunci ╚őn masăÄ, chiar ╚Öi ╚őn periculoasa variantăÄ aviarăÄ. Epidemia de la sf╚âr╚Öitul conflagra╚Ťiei a fost descrisăÄ ╚őn multe moduri ╚Öi nu mai trebuie repovestităÄ acum, ci trebuie săÄ ne concentrăÄm pe descoperirea vinovatului.

 Se ╚Ötie căÄ orice conflagra╚Ťie este ╚őnso╚ŤităÄ de o slăÄbire a organismelor umane ╚Öi microbii de toate felurile profităÄ pentru a prolifera la o scarăÄ c╚ât mai mare. Un caz ╚őnregistrat ╚őn r╚ândurile armatei germane ce lupta pe frontul din Moldova vine săÄ indice pe adevăÄratul asasin. Ofi╚Ťerul Leon Hetzer din Divizia 89 infanterie a descris lupta de la MăÄrăÄ╚Öe╚Öti din fierbintea varăÄ a anului 1917 ╚Öi aminte╚Öte ╚őn treacăÄt despre căÄpitanul Wolff, comandantul Batalionului III din Regimentul 333. Acesta era grav bolnav de gripăÄ, dar a fost obligat săÄ lupte din cauza situa╚Ťiei disperate a unităÄ╚Ťii. A căÄzut la datorie ╚őn ziua de 8 august. Este interesant căÄ gripa se manifesta ╚őn plinăÄ varăÄ, pe o căÄldurăÄ ucigăÄtoare mai ales de solda╚Ťi răÄni╚Ťi, ╚Öi ╚őn forme serioase. Era, ╚őn realitate, o infec╚Ťie cu Mycoplasma pneumoniae, agent patogen ce preferăÄ tocmai concentrăÄrile militare ╚Öi ╚Öcolare. Gripa spaniolăÄ adora săÄ ucidăÄ tineri puternici, adicăÄ era exact modul de ac╚Ťiune al micoplasmelor. A fost permanent pe l╚ângăÄ trupe ╚Öi a găÄsit prilejul săÄ atace ╚őn for╚ŤăÄ ╚őn 1918 masele prost hrăÄnite. Mizeria din tran╚Öee ╚Öi contactul permanent al militarilor unii cu al╚Ťii a deschis drumul pandemiei. Medicii americani au constatat căÄ micoplasmele afectau recru╚Ťii atin╚Öi de pneumonii ╚őn procente variind ╚őntre 8 ╚Öi 40%. Copiii puteau fi atin╚Öi p╚ânăÄ la o propor╚Ťie de 60 de procente.

  Asasinul invizibil a fost descoperit ╚őn sf╚âr╚Öit, dar astăÄzi tetraciclina face uitatăÄ puterea mortalăÄ a micoplasmelor. De ce nu s-a acuzat acest agent invizibil pentru prăÄpăÄdul din 1918? Explica╚Ťia este una simplăÄ: micoplasmele sunt obi╚Önuite ╚őn mucoasa bucofaringianăÄ. Tocmai aceastăÄ răÄsp╚ândire universalăÄ le-a deschis orice grani╚ŤăÄ. Micoplasmele sunt foarte discrete ╚őn faza de incubi╚Ťie, aceasta dur╚ând cel pu╚Ťin o săÄptăÄm╚ânăÄ. PurtăÄtorul poate săÄ trăÄiascăÄ lini╚Ötit ╚Öi peste trei săÄptăÄm╚âni, ceea ce asigurăÄ o deplasare pe mari distan╚Ťe a bolii. Cel atins poate săÄ contamineze timp de o lunăÄ ╚Öi picăÄturile rezultate din străÄnut pot infecta p╚ânăÄ la 85% din cei afla╚Ťi ╚őn spa╚Ťii ╚őnchise.  

image

 Bibliografie minimalăÄ

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_de_1918

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma_pneumoniae

Hetzer, Leon, Din campania contra Rom╚âniei 1916 ÔÇô 1918, ╚őn Rom╚ânia militarăÄ, nr. 5,7-8/1939.

Teodorovici, Grigore, Epidemiologia bolilor transmisibile, Editura medicalăÄ, Bucure╚Öti, 1978.