A apărut Historia Special, ediția de iarnă | SUMAR png

A apărut Historia Special, ediția de iarnă | SUMAR

La finalul unui an marcat de pandemia de coronavirus, „Historia Special“ oferă o rază de bucurie iubitorilor deistorie,prinlansarea unei ediţii de colecţie. O ediţie care respiră nostalgie, menită să ne reapropie de benzile desenate – căci cu benzile desenate istorice românești au crescut generaţii întregi de români. Revista „Historia Special” o puteți găsi la toate punctele de distribuție a presei (rețeaua Inmedio, chioșcuri de ziare, benzinării), dar și în format digital pe platforma paydemic.com.

Istoria a constituit dintotdeauna un bogat filon de inspiraţie pentru artiști din toate domeniile, incluzând și banda desenată. Prima bandă desenată istorică din România a apărut la sfârșitul Primului Război Mondial și s-a concentrat multă vreme pe războaie, de la cele daco-romane la războaiele domnitorilor români contra armatelor otomane și, evident, la cele două războaie mondiale din secolul XX. În timpul Regatului, banda desenată românească a avut și un pronunţat carac- ter educativ și ludic, trăgându-și seva în special din filonul inepuizabil al folclorului. Atunci când se inspira din realitate, ea aborda subiecte educative bazate pe pilde de genul „cine face ca mine, ca mine o să păţească“. Excepţia notabilă a constituit-o perioada celui de-al Doilea Război Mondial, în timpul căreia propaganda devine un instrument esenţial al politicilor guvernamentale.

HS 33 2020 04 sumar jpg jpeg

După instaurarea regimului comunist în România, anoile reviste pentru copii nu abordează sub nicio formă subiecte istorice, până în 1957. În ultimii ani ai regimului Gheorghiu-Dej și primii ai regimului Ceaușescu, doctrina internaţionalismului proletar este înlocuită treptat de cea a naţionalismului autohton – la îndemnul conducătorilor politici, istoricii români reașază istoria României în matca iniţială, respectând însă la literă doctrina comunistă și indicaţiile aparatului de partid și de stat. Sunt glorificaţi astfel conducăto- rii agreaţi de partid, precum: Burebista, Decebal, Basarab I, Vlad Ţepeș, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, iar figurile lor sunt preluate și în benzile desenate.

După schimbarea de regim din 1989 sunt publicate din ce în ce mai puţine benzi desenate istorice, cu un reviriment după anul 2010. Apar noi publicaţii specifice și personaje istorice în benzile desenate românești. Mai mult, începând din 2018, la Brașov se desfășoară anual un festival dedicat benzilor desenate istorice.

De vreme ce o istorie a benzilor desenate istorice românești lipsește din peisajul istoriografic autohton, noi ne propunem să remediem această absenţă, oferind marelui public o ediţie specială, atotcuprinzătoare, bogat ilustrată, numai bună de oferit în dar la final de an.

Historia Special este de găsit la toate punctele de distribuție a presei (rețeaua Inmedio, chioșcuri de ziare, benzinării), dar și în format digital pe platforma paydemic.com. Nu uitați nici de variantele de abonare și beneficiile lor. 

HS 33 coperta jpg jpeg