9 iulie: Armata Română recucereşte Nordul Bucovinei jpeg

9 iulie: Armata Română recucereşte Nordul Bucovinei

455-Avitus, devine împărat al Imperiului Roman de Apus, la Arles

1520-Aceasta este data primei menţiuni păstrate privind o "hotărnicie"-se referea la fixarea hotarului dintre Ţara Românească şi Transilvania, în zona din nordul Olteniei.

1595-Scriitorul german Johannes Kepler a publicat lucrarea "Mysterium cosmographicum", în care menţionează şase planete.

1600-Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia românească din Transilvania.

1816-Argentina îşi declară independenţa faţă de Spania.

1877-S–a desfăşurat prima ediţie a Campionatului de tenis de la Wimbledon.

1900-Regina Victoria şi-a dat consimţământul regal privitor la Actul de Constituţie a Commonwealth-ului Australian.

1902-Oamenii de ştiinţă germani izolează acidul barbituric, substanţă ce va sta la baza somniferelor.

1922-Johnny Weissmüller, înotător american de origine română, coboară sub 1 minut recordul mondial la 100 m liber (58.6 secunde).

1941-Armata Română încheie operaţiunile militare în Nordul Bucovinei, atingând graniţa existentă între România şi URSS în vara anului 1940.

1941-În Transilvania de NE, ocupată de Ungaria Horthysta în urma Dictatului de la Viena, încep a fi organizate, de către autorităţile maghiare, detaşamente de muncă formate din români.

1945-În Austria se decide acordul aliaţilor despre cele patru zone de ocupaţie.

1947-Consiliul de Miniştri hotărăşte să remită secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite declaraţia de intrare a României în forul mondial şi de aderare la Carta Naţiunilor Unite.

1955-La această dată a fost citit, la Londra, în cadrul unei conferinţe de presă, textul declaraţiei ce punea bazele mişcării Pugwash (mişcare a oamenilor de ştiinţă pentru pace, dezarmare şi securitate);iniţiatorii mişcării au fost savanţii Bertrand Russel şi Albert Einstein, declaraţia fiind semnată de către Einstein înainte de 18 aprilie 1955, data morţii sale.

1957-A luat fiinţă Mişcarea Pugwash, a oamenilor de ştiinţă pentru pace, dezarmare şi securitate.

1993-Conferinţa Naţională a Frontului Democrat al Salvării Naţionale (FDSN) a hotărât schimbarea denumirii partidului în Partidul Democraţiei Sociale din România (PDSR) (9-10).