historia ro HISTORIA, Nr  88, Aprilie 2009 jpeg

HISTORIA, Nr. 88, Aprilie 2009

Printre cele mai cunoscute monumente se numără Biserica Epis copală sau Biserica Mănăstirii Curtea de Argeş, ctitorită între anii 1512-1517 de Neagoe Basarab şi restaurată din ordinul regelui Carol I, după planurile şi sub conducerea arhitectului Charles Lecomte du Nouy. După terminarea lucrărilor de restaurare şi sfinţirea bisericii la 12 octombrie 1886 au fost trecuţi ca ctitori ai bisericii, regele Carol I şi regina Elisabeta. Biserica a fost restaurată astfel încât să devină necropola familiei regale a României, în pronaosul ei aflându-se şi mormintele voievozilor Neagoe Basarab şi Radu de la Afumaţi. Palatul Regal de la Curtea de Argeş a fost construit pe locul vechilor chilii mănăstireşti care au fost demolate, după planurile aceluiaşi arhitect Lecomte du Nouy.