„ÎNTREPRINZĂTOR ÎN MILENIUL TREI” SPRIJINĂ ÎNFIINŢAREA DE NOI AFACERI jpeg

„ÎNTREPRINZĂTOR ÎN MILENIUL TREI” SPRIJINĂ ÎNFIINŢAREA DE NOI AFACERI

Autor: Redacția

„Întreprinzător în Mileniul Trei” este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.

Proiectul este realizat de către Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România) în parteneriat cu firma MBM Software &Partners S.R.L. prin valorificarea experienţei şi a competenţelor acumulate în domenii de activitate complementare:managementul afacerilor şi antreprenoriat, pe de o parte şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, pe de altă parte. 

Prin exploatarea armonioasă a acestei complementarităţi, cei doi parteneri au creat un pachet complex de servicii pe care îl oferă gratuit unui public ţintă numeros situat în mediul urban:manageri, angajaţi şi întreprinzători care doresc să îşi îmbunătăţească spiritul antreprenorial şi abilitatea de a utiliza intensiv tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în activitatea de zi cu zi.

Un loc important în rândul potenţialilor beneficiari ai proiectului îl ocupăpersoanele care doresc să iniţieze o activitate independentă, în sprijinul acestora fiind concepute şi oferite gratuitservicii de consultanţă specializate (întocmire plan de afaceri, identificare surse de finanţare, înscriere societate comercială etc.).

CONSULTANŢĂ  ANTREPRENORIALĂ

O echipă de specialişti în managementul afacerilor a fost mobilizată pentru a împărtăşi bunele practici şi cunoştinţele acumulate în mai mult de 10 ani de experienţă, agregându-le într-un pachet de consultanţă dedicat şi preluând întrebările celor interesaţi pentru a le transforma în soluţii.

Întrebările pot fi adresate echipei de consultanţi atât prin e-mail (contact@im3.ro, info@im3.ro) sau telefon cât şi prin intermediul platformei electronice dezvoltate în cadrul proiectului, “Biroul Virtual de Dezvoltare Antreprenoriala”(www.e-birouvirtual.ro), platformă care serveşte ca mijloc de diseminare a informaţiei cu caracter antreprenorial şi maximizează eficacitatea serviciilor de consultanţă.

BIROUL VIRTUAL DE DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ

Construit pe modelul întrebări şi răspunsuri “Biroul Virtual de Dezvoltare Antreprenorială”dă posibilitatea comunităţii de antreprenori existenţi sau în devenire să beneficieze de informaţiile relevante pentru afacerile lor, disponibile într-o bază de cunoştinţe structurată pe domenii de competenţă şi să contribuie la dezvoltarea continuă a acesteia. Comunicarea în cadrul Biroului este asigurată de către moderatori din cadrul echipei de proiect aflaţi la rândul lor în legătură cu consultanţii specializaţi pe domenii de competenţă (www.e-birouvirtual.ro).

DEMONSTRATORUL IMM VIRTUAL

Platforma “Demonstratorul IMM Virtual”oferă, prin intermediul unui pachet informatic accesibil on-line, un mediu experimental de implementare şi testare a unor sisteme de gestionare a relaţiilor cu clienţii şi de management al problemelor, sisteme care pot fi utilizate gratuit pe durata proiectului de către persoanele din grupul ţintă pentru propria afacere (www.immvirtual.ro).

PROGRAMELE DE FORMARE

Lansate în luna ianuarie 2011 programele de formare se află în plină desfăşurare şi se vor desfăşura ritmic până în luna noiembrie 2012. Până la sfârşitul proiectului peste 800 de persoane îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele în ceea ce priveşte utilizarea TIC în afaceri şi peste 400 îşi vor desăvârşi aptitudinile în ceea ce priveşte managementul afacerilor.

De la lansarea programelor de formare până în prezent au participat la cursuri şi seminarii aproximativ 700 de persoane din grupul ţintă din care aproximativ 100 de persoane au absolvit programe de formare autorizate CNFPA.

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România) este o fundaţie înfiinţată în 2006 cu misiunea de a sprijini dezvoltarea IMM-urilor şi promovarea culturii antreprenoriale în spaţiul sud-est european. Fundaţia face parte dintr-o reţea internaţională de centre similare active în:Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, Kosovo, Serbia, Slovenia, Polonia. CEED România este furnizor de formare autorizat, cu o bogată experienţă în servicii de consultanţă şi instruire pentru IMM-uri  şi cu un impresionant portofoliu de programe internaţionale.

MBM Software &Partners este o firmă tânără care activează în domeniul TIC din anul 2005 înscriind în obiectul său de activitate dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii şi sisteme informatice, suport tehnic, instruire şi management de proiect. Astăzi  MBM deţine o platformă de bune practici, studii de caz, deprinderi, lecţii învăţate care adaugă valoare produselor software pe care le oferă,   reprezentând astfel o garanţie a succesului.

Dacă doriţi să beneficiaţi de serviciile gratuite ale proiectului “Întreprinzător în Mileniul Trei” sunteţi invitaţi să vă creaţi un cont la adresa www.im3.rounde veţi găsi toate informaţiile necesare pentru a adresa întrebări consultanţilor noştri, pentru a vă înscrie în programele de formare sau pentru a deveni utilizator al platformelor software “Demonstratorul IMM Virtual”sau „Biroul Virtual de Dezvoltare Antreprenorială”.