Din seria Paul Goma   Recomandare Carte jpeg

Din seria Paul Goma - Recomandare Carte

📁 Carte
Autor: Alexandru Zaharia

„Cum se face că numai în România mai funcţionează «turnul de fildeş», în care intelectualul pretinde că se retrage – în fapt, se ascunde;şi nu în turn, la înălţime, ci în pivniţa lui;şi nu pentru a cugeta, netulburat, la destinul lumii sau pentru a face artă pură, ci pentru a nu auzi, a nu vedea, ca să nu se spună, cumva-cândva, că el ştiuse-dar tăcuse“, nota Paul Goma în 1984.