Prezentarea programului masteral al Facultății de Istorie jpeg

De ce să fac un master în istorie – oferta educațională a Facultății de Istorie

📁 Carte
Autor: Redacția

Facultatea de Istorie a Universității din București are anul acesta o bogată ofertă educațională în ceea ce privește programul masteral. Facultatea își deschide larg porțile către toți cei care sunt deschiși să își împlinească pasiunile legate de istorie, patrimoniu, cultură de masă, etc

Facultatea oferă în sesiunea iulie 2016 un total de 150 locuri la bugetîn cadrul a 11 programede master acreditate care acoperă o gamă largă de subiecte. Totuși noutatea nu constă doar în această paletă largă de opțiuni, ci în faptul că au fost realizate o serie de parteneriate cu alte Facultăți din Universitatea București care au condus la crearea unor programe masterale interdisciplinare, cu un orar flexibil și accesibil. Altfel spus, istoria capătă în aceste cursuri o altă față – una a realității. Pentru că istoria în fond nu este o înșiruire de date, ci este o prezentă constantă și comună în tot ceea ce facem.   

De ce să se îndrepte cineva care a terminat o facultate în alt domeniu decât istoria, la un program masteral al Facultății de Istorie?

Am cerut Decanului Facultății de Istorie din cadul Universității București, doamna conf. univ. dr. Florentina Nițu, să ne explice care ar fi avantajele acestor programe masterale și de ce ar putea fi interesați foști absolvenți ai altor facultăți de aceste cursuri.

Sunt mai multe motive, dar cred că în primul rând pentru că ar putea să-și dezvolte cunoștințele dintr-un domeniu interdisciplinar precum și abilitatea de a lucra cu sursele, de a le interoga și de a stabili în ce măsură sunt credibile sau nu. Cred că relevanța acestor programe pentru o piață a muncii atât de fluidă este dată tocmai de aspectele interdisciplinare și deschiderea către nevoia de a asigura o serie de competențe flexibile, care să permită o mai bună adaptare la locul de muncă. Așadar, fie că își vor lărgi orizonturile, fie că își vor consolida bagajul metodologic,  câștigul există. Un alt motiv, la fel de puternic, ar fi acela că poate fi  valorizată o mai veche pasiune. Unii nu au putut urma cursurile Facultății de Istorie, deși probabil că la un moment dat au gândit că ar putea să o facă, alții au avut alte priorități, în general de oridin financiar, și au urmat o facultate cu un profil ceva mai aplicat, iar acum sunt într-o fază a vieții în care au o stabilitate materială și pot să își urmeze pasiunile. De fapt, pentru întreg programul  masteral al Facultății de Istorie, dincolo de absolvenții tineri care s-au orientat deja, vizăm și un altfel de public:matur, bine orientat și care vrea să își urmeze pasiunile. Există un interes pentru domenii ale istoriei trecute și prezente, pe care îl identificăm în emisiunile TV, în producția editorială. Programele noastre de master, tocmai prin faptul că sunt diverse răspund acestor pasiuni și interese:de istorie militară, istoria comunismului, relații internaționale, de valorizare a patrimoniului cultural, de artă, de mentalități și popular culture etc

În privința orarului cursurilor încercăm să venim în întâmpinarea tocmai a celor care au o slujbă de zi cu zi, în ideea că orele cursurilor de master sunt programate după amiaza. Acest orar oferă posibilitatea masteranzilor să ajungă la cursuri. În plus, avem colegi care împreună cu masteranzii lor au decis să țină cursuri sâmbăta. Ca dascăli preferăm să lucrăm cu cei care vin la cursuri sâmbăta când sunt mai odihniți și cu mintea mai limpede, decât cu niște oameni obosiți după un program de 8 ore. Consider că prin acest acord, stabilit de bună voie, se evită multe dintre frustrări:profesorul că nu este ascultat, cursanții că nu se pot concentra.

afis mastere fiub jpg jpeg

Click aici pentru a vedea o descriere completă a programelor masterale ale Facultății de Istorie

Top 9 motive pentru care să alegi un program de master la Facultatea de Istorie

  • ü Programele acoperă domenii diverse, interdisciplinare, multe dintre ele unice în peisajul academic bucureștean;unele dintre ele sunt rezultatul colaborării cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Filosofie și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.
  • ü Prin varietatea tematicilor abordate se adresează absolvenților de istorie, litere, jurnalism, științe politice, arte, teologie, filosofie, geografie, geologie, limbi străine, sociologie, studii culturale, economie, studii juridice, studii de securitate, etc.
  • ü Programele de master au o durată de 2 ani și cuprind activități didactice integrate, simulări, cercetări și analize, prezentări orale și scrise. Componenta practică, aplicată permite absolvenților inserarea rapidă în mediul profesional de profil.
  • ü Cursurile sunt susținute de profesori universitari cu vastă experiență didactică și autoritate profesională, la care se adaugă invitați de prestigiu, proveniți atât din mediul academic din țară și străinătate, cât și din instituții de specialitate.
  • ü Programele cuprind stagii practice care consolidează cunoștințele teoretice dobândite în cadrul cursurilor și sunt organizate în cadrul unor instituții cu relevanță pentru formarea masteranzilor, dar și pentru traseul lor profesional ulterior și inserția pe piața muncii:Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Istoric al Armatei, Arhivele Naționale, Arhiva Media a Televiziunii Române, CNSAS, Muzeul Național de Artă, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Municipiului București, Muzeul Militar Național, galerii de artă sau case de licitații (Artmark și PAVILION).
  • ü Masteranzii au posibilitatea de a-și verifica ipotezele de lucru precum și abilitatea de a comunica și dezbate în cadrul unor manifestări științifice organizate de facultate și de centrele de cercetare din cadrul acesteia.
  • ü De asemenea, beneficiază de burse și stagii de studiu la universități prestigioase din Europa, prin programul Erasmus:Université de Paris Sorbonne (Paris IV), Université de Poitiers, Université Lumière Lyon 2, Université de Bourgogne, Universita Europea di Roma, Universita degli Studi di Milano, Universidad Complutense de Madrid, Ruhr-Universitat Bochum, Freie Universitat Berlin, Aachen University, PANTEION University – Atena, Charles University-Prague, Universytet Warszawski, etc.
  • ü Pregătirea asigurată în cadrul programelor masterale asigură continuarea studiilor în cadrul celui de-al treilea ciclu Bologna-doctoratul.
  • ü Pe o piață a muncii tot mai fluidă și în continuă dezvoltare, absolvenții programelor de master oferite de Facultatea de Istoriese pot angaja în domeniile dintre cele mai diverse, în sfera publică și privată:cercetare ştiinţifică;învăţământ superior;învățământ preuniversitar;structuri ministeriale sau nonguvernamentale;organizaţii internaţionale şi europene sau reprezentanţele acestora în România;administraţia centralăsau locală;mediul privat de afaceri;arhive;muzee;presă.

Cumpără acumPentru mai multe informații puteți accesahttp://www.istorie.unibuc.ro/programe/masterat, de asemenea informații utile găsiți și pe pagina noastra de facebookhttps://www.facebook.com/istorieUB/