Cum îl vedea Gheorghiu Dej pe Kennedy (II) jpeg

Cum îl vedea Gheorghiu-Dej pe Kennedy (II)

📁 Comunismul in România
Autor: Cezar Stanciu

Pîrvulescu:Tovarăşi!... Rog să mi se dea cuvântul...

Conducătorul şedinţei:  Tovarăşe Pîrvulescu, nu aţi fost înscris la mine. Congresul a aprobat...

Pîrvulescu:Am fost înscris pe listă, din prima zi. Nu îmi trebuie o aprobare ca să fac o declaraţieCeauşescu (calm):Dă-i cuvântul...

Conducătorul şedinţei:  Are cuvântul tovarăşul Constantin Pîrvulescu!

Pîrvulescu:Tovarăşi, am împlinit anul acesta 60 de ani de când sunt membru de partid (aplauze furtunoase). Din aceşti 60 de ani, 55 sînt în organele de conducere ale partidului! (aplauze). Am merite mai puţine decât acest... Păunescu!, ...care a spus vrute şi nevrute ieri, ...nu aşa (aplauze) ca să ocupe tribuna acestui Congres. Tovarăşi, am fost uimit cum s-a desfăşurat pregătirea acestui Congres şi însuşi Congresul. (...) Tovarăşul Ceauşescu şi-a permis ca să pregătească, încă înainte de Congres şi tot timpul Congresului şi la conferinţe, ca să fie reales secretar general al partidului. Este fără precedent, tovarăşi, în istoria partidului nostru şi în istoria partidelor comuniste. De ce Ceauşescu se sustrage ca să fie ales membrul Comitetului central şi din cadrul membrilor Comitetului Central să fie reales? De ce? Pentru că Ceauşescu se sustrage controlului partidului. Caută să...

O voce din sală:Nu e corect! (rumoare)

Pîrvulescu:Cum, nu e corect? (Sala se ridică, aplaudă, se scandează „Ceauşescu reales, la al doişpelea congres!“)

Pîrvulescu:În spiritul acesta a fost organizat Congresul, tovarăşi, şi aici sunt echipe speciale de agitatori, începând din faţă şi... (Sala vuieşte)

Pîrvulescu:Eu am ascultat pe toţi care au vorbit, eu n-am întrerupt pe nimenea. (Cineva din sală rosteşte o replică neinteligibilă)

Pîrvulescu:Eu nu te-am întrebat pe dumneata de când eşti în partid şi ce-ai făcut în timpul războiului, dacă n-ai fost cu arma în mână împotriva Uniunii Sovietice! Nu te-am întrebat de asta! (Rumoare în sală)Pîrvulescu:  Tovarăşi, eu nu votez pentru ca să aleg pe Ceauşescu în conducerea partidului! (Pîrvulescu pleacă de la tribună, sala scandează „Ceauşescu reales, la al doişpelea congres!“) Urmează câteva replici ale delegaţilor...

Conducătorul şedinţei:Se acordă cuvântul tovarăşului George Macovescu.

Macovescu:Stimaţi tovarăşi, în cuvântul lui, tovarăşul Pîrvulescu a spus că în sală se află echipe de agitatori. Eu declar că suntem toţi agitatori ... (aplauze furtunoase, toată sala în picioare, scandând „Ceauşescu-PCR!!!“, Ceauşescu se ridică şi salută sala). Suntem toţi agitatori pentru că suntem delegaţi la cel mai înalt for al partidului nostru, la Congres...

Ceauşescu:Stimaţi tovarăşi. Nu pentru a răspunde unei provocări am luat cuvântul, ...ci pentru a lămuri Congresul că Constantin Pîrvulescu nu a fost întotdeauna în conducerea partidului şi o bună parte din anii ilegalităţii i-a trăit în afara poporului, rupt de partid, rupt de popor! El n-a înţeles niciodată nici partidul, nici poporul şi n-a servit partidul şi poporul nostru!

Voce din prezidiu:Aşa este!!! (Aplauze furtunoase, scandări)

Ceauşescu:Pentru că i‑a pus lui Macovescu întrebarea ce-a făcut în timpul războiului, ar trebui să‑i spunem noi, şi el ştie că i s-a pus întrebarea, de ce patru ani de zile în timpul războiului a stat închis într-o casă până când noi, cei din închisoare, l-am scos afară şi l-am pus la muncă! Ştie foarte bine asta!

Voci:Aşa e! (Aplauze)

Ceauşescu:Sângele lui Pătrăşcanu şi a altora se află şi pe mâinile lui Pîrvulescu! Şi el ar dori din nou readucerea acestor vremuri în partidul nostru, vremuri care au impus... au apus pentru totdeauna!! (Aplauze furtunoase, sala în picioare etc.) Ştie, ştie, se ştie foarte bine că din ’60 a fost scos din conducerea partidului ca incapabil, ca intrigant, ca necorespunzător, şi sunt documentele partidului în privinţa aceasta! (Aplauze, sala în picioare, scandări)

Strigăte din sală:„N-are ce căuta în partidul nostru!“;-„Afară!!“;-„Provocator!“