”În spatele cortinei de fier  Studiu de caz: România”   un proiect de care istoria României are nevoie jpeg

”În spatele cortinei de fier. Studiu de caz: România” - un proiect de care istoria României are nevoie

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 11 septembrie 2013

Proiectul ”În spatele cortinei de fier. Studiu de caz:România” își propune o analiză obiectivăşi bine documentată a instaurării violente a regimului comunist în România, țara cea mai refractară la această ideologie totalitară.

Necesitatea unei analize globale a întregului proces de bolşevizare a României este extrem de mare în condiţiile în care cercetările demonstrează un grad scăzut de cunoaştere din partea tinerilor sau tendinţe de mistificare şi nostalgie din partea vârstnicilor cu privire această perioadă istorică. Proiectul nostru a luat naștere pentru a compensa această carență gravă de informație privitoare la trecutul nostru recent.

Structura proiectului este complexă, dar a fost concepută astfel încât subiectul să fie comunicat într-un mod accesibilunui public larg, indiferent de gradul de cunoaştere asupra problemei:

1.Film documentar tradus în 22 limbi europene. Tiraj:4000 cópii DVD

2.Album fotocu imagini relevante. Tiraj 1000 exemplare. Format:22x28 cm.

3.Colecţie benzi desenate, 5 volume * 500 buc./volum. Scopul publicării acestor benzi desenate este de a prezenta tema documentarului într-un format atractiv pentru tineri.

4. Website. Va conține informații suplimentare, materiale inedite din timpul filmării documentarului, mărturii și interviuri, imagini de arhivă, forum de discuții.

Proiectul va beneficia de multiple lansăriîn principalele orașe din România (Bucureşti, Piteşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Constanţa) şi în ţările europene reprezentate de partenerii noştri:Suedia, Polonia, Germania, Letonia şi Slovenia.

Perioada de desfăşurarea proiectului este 01.02.2013-30.07.2014

În privința fezabilității proiectului ”În spatele cortinei de fier. Studiu de caz:România”, este important de menționat că a obținut deja finanțare pentru 70% din bugetul total prin programul Europa pentru Cetățeni al Comisiei Europene, fiind singurul proiect românesc selecționat între cele 37 proiecte câștigătoare în cadrul sesiunii de finanțare din anul 2012.

Grupul-ţintă

Grupul-țintă al proiectului este alcătuit atât din public din statele ex-comuniste, cât şi din persoane din state cu tradiţie democratică, indiferent de nivelul academic, fără limită de vârstă.

O categorie specială a grupului-ţintă o constituie publicul tânărdin ţările ex-comuniste care se află adesea în situația de nu cunoaşte fapte concrete ale istoriei recente sau de a deţine informaţii insuficiente sau eronate despre acestea.

Promovare

Campania de promovare constituie o parte esenţială a proiectului şi constă în evenimente de lansarea filmului în următoarele oraşe din ţară şi din străinătate:Berlin (Germania), Stockholm (Suedia), Ljubljana (Slovenia), Bialystok (Polonia), Riga (Letonia), Bucureşti, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanţa, Pitești. Evenimentele de lansare se vor desfăşura pe parcursul a cel puţin trei zile consecutive şi vor consta în proiecţia filmului, lansările albumului foto şi a seriei de benzi desenate și numeroase dezbateri.

Vizibilitatea proiectului va fi asigurată de o amplă campaniede informare desfăşurată la nivel naţional şi în ţările partenere.

Ne bazăm pe implicarea unui număr mare de parteneri mediacare ne-au sprijinit şi în cadrul altor activităţi.

Parteneri

Inițiatorii proiectului și principalii promotori sunt Centrul de Studii în Istorie Contemporanăşi Asociaţia Rost.

Centrul de Studii în Istorie Contemporanăa fost înfiinţat în forma actuală la sfârşitul anului 2011, având ca activităţi de bază cercetarea istorică şi promovarea evenimentelor şi a personajelor reprezentative ale istoriei contemporane din România atât în ţară, cât şi în străinătate.

Cel mai recent proiect de anvergură al membrilor CSIC este „Fenomenul Pitești” (proiect despre reeducarea prin tortură în închisorile comuniste din România între anii 1949 şi 1951). Rezultatele proiectului constau într-o monografie, documentarul „Demascarea”, subtitrat în cinci limbi, şi un website activ www.fenomenulpitesti.ro.

Pe parcursul ultimului an, CSIC a organizat Şcoala de vară „Fenomenul Piteşti” şi Follow-up „Şcoala de vară” pentru tinerii interesaţi de istoria regimului comunist, Atelierele CSIC pentru viitorii cercetători în ştiinţe umaniste, programul „Oameni de ieri pentru oameni de azi” pentru elevii din liceele şi şcolile generale din Bucureşti, „O sâmbătă în închisoare” pentru publicul larg interesat să viziteze fostele închisori de la Piteşti şi Jilava, dar şi Dezbaterile CSIC (1):Rezistenţă armată anti-comunistă din România. Primul volum din colecţia „Fenomenul Piteşti”-„Eu sunt scribul. Amintiri şi poezii din închisoare” de Mihai Buracu-a fost publicat la sfârşitul anului trecut.

Asociaţia Rost a fost fondată în anul 2002 şi a primit denumirea actuală în anul 2005. Obiectele de activitateale Asociaţiei Rost constau în:promovarea valorilor naţionale;valorificarea creatoare a tradiţiei româneşti;contribuţia la păstrarea identităţii naţionale a românilor din întreaga lume;educaţia tineretului;trezirea spiritului civic al românilor.

Principalele activităţi ale Asociației ROST constau în:organizarea şi desfăşurarea de activităţi civice (şcoli de vară, tabere pentru tineret, acţiuni de ecologizare, campanii de informare etc.), organizarea şi participarea la manifestări culturale interne și internaționale (simpozioane, colocvii, conferinţe, cenacluri, seminarii), activităţi publicistice şi editoriale, susţinerea înfiinţării unui „Memorial al suferinţei româneşti” – alcătuit dintr-un muzeu dedicat victimelor comunismului, un institut de cercetare multi şi inter-disciplinară a comunismului şi o biserică în memoria martirilor din închisorile comuniste.

Organizaţiile partenere naţionale şi internaţionale asigură interdisciplinaritatea proiectului şi participarea unui public cât mai variat (fiind organizaţii de cercetare istorică din ţară şi din străinătate, organizaţii culturale și de educație):

Finanțare

Proiectul a obținut finanțare pentru 70% din bugetul total prin programul Europa pentru Cetățeni al Comisiei Europeneprin intermediul Acțiunii 4:Memorie activă europeană. A fost singurul proiect românesc selecționat între cele 37 proiecte câștigătoare în cadrul sesiunii de finanțare din anul 2012.

De asemenea, a fost lansată şi o campanie online pentru adunarea fondurilor necesare. 

Platforma online de crowdfunding We Are Here şi-a relansat site-ul luni, 19 august 2013, și găzduiește o nouă serie de proiecte care au nevoie de sprijin prin donații pentru a putea fi duse la final. Unul dintre proiectele înscrise este cel al realizării unui film documentar de lungmetraj – „În spatele cortinei de fier. Studiu de caz:România”. Documentarul va urmări o analiză obiectivă a instaurării forțate a regimului comunist în România și va scoate la lumină ororile prin care au fost nevoiți să treacă sute de mii de oameni care nu au vrut să se conformeze unui regim impus cu forța. Torturile din închisorile comuniste, povestite de cei care încă se mai află în viață, şi rezistența armată organizată în munți vor fi doar câteva din subiectele abordate în film.

În condițiile unei societăți influențate încă de perioadă comunistă, a unor imagini stereotipice negative despre România acelor ani și a unor tendințe de nostalgie din partea vârstnicilor, prezentarea bine documentată a unor realități violente ce s-au petrecut în România acelor ani este o inițiativă curajoasă.

Donațiile pot fi făcute pentru realizarea primelor 200 de secunde, în valoare de 1600 de euro. Fiecare donator va deveni posesorul onorific al unui număr de secunde din filmul documentar „În spatele cortinei de fier. Studiu de caz:România”. Mai multe detalii, pe http://www.we-are-here.ro/p/in-spatele-cortinei-de-fierşi www.comunizare.ro.

FILMUL DOCUMENTAR

Filmul documentar de lung metraj ”În spatele cortinei de fier. Studiu de caz:România” va avea circa 90 de minute și se adresează în primul rând publicului larg, îndeosebi generațiilor tinere, care nu sunt familiarizate nici cu istoria țării, nici cu realitățile comunismului.

Pentru a putea ajunge în mod eficient la cât mai mulţi spectatori, o atenţie deosebită se va acorda calităţii tehnice a filmului:filmările vor fi realizate în format full HD, astfel încât să permită rularea sa atât pe televiziuni, cât şi în cinematografe şi la festivalurile de profil. Din acelaşi motiv, filmul va beneficia de subtitrare în 22 de limbi de circulaţie internaţională şi vor fi editate 4.000 de exemplareîn primul tiraj.

Echipa de producţieeste formată din specialişti cu experienţă, care au dorit să se implice în proiectul cinematografic în primul rând datorită subiectului. Autorul scenariuluieste Alin Mureşan, producător/scenarist al documentarului „Demascarea” (r:Nicolae Mărgineanu, 2010) și autor al volumelor Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate (Polirom, 2007/ 2010),   Casa terorii. Documente privind penitenciarul Piteşti:1947-1977 (Polirom, 2009), Experienţe carcerale în România comunistă, vol. 1-6 (Polirom, 2006-2012)

Miza principalăa proiectului este familiarizarea publicului occidental cu imaginea reală, nefardată a comunismului, departe de idealismul promovat de nostalgicii sau promotorii săi actuali. Unul dintre scopurile sale subsidiare este să contrazică postulatul conform căruia societatea românească a acceptat pasivă comunizarea prin conturarea unei imagini de ansamblu a rezistenţei sale, dar şi prin prezentarea câtorva poveşti individuale de împotrivire faţă de regimul dictatorial.

BENZILE DESENATE

Colecția de benzi desenate evidențiază în volume distincte cinci subiecte de mare importanță în ceea ce privește istoria regimului comunist în România. Aceste subiecte vor fi transpuse printr-o abordare grafică inedită. Datorită faptului că împletesc imaginile, cuvintele şi secvenţele, benzile desenate au un mare potenţial de a construi poveşti puternice şi emoţionante despre oameni şi locuri.

Fiecare dintre cele cinci volume va fi editat în câte 500 exemplare  şi va  avea câte un consilier științific ce va întregi echipa redacțională.

Temaabordată în cadrul colecției este Fenomenul Pitești.

Una dintre cele mai inumane acțiuni represive din întreaga istorie recentă, „experiementul” sau „fenomenul” Pitești s-a desfășurat între anii 1949-1951 în penitenciarul Pitești.

ALBUMUL FOTO-DOCUMENTAR

Albumul foto-documentar conține un studiu riguros despre rezistența armată anticomunistă din munți, fenomen de mare amploare, răspândit pe întreg cuprinsul geografic al țării.

Această componentă a proiectului completează prin analiza detaliată un fenomen abordat parţial în cadrul filmului documentar şi al unuia dintre volumele din colecţia de benzi desenate. Există numeroase materiale fotografice care susţin realizarea unui album foto-documentar generos care va ilustra acest subiect încă insuficient studiat şi cunoscut.

Lupta partizanilor are caracteristici deosebite în ansamblul reacţiilor contra regimului prin durată, intensitate, prin antrenarea unor grupuri mari de oameni în activităţi împotriva regimului şi prin represiunea feroce.

Aria întinsă de răspândire (rezistenţa armată cuprinzând toate regiunile istorice ale ţării) precum şi resursele – financiare, umane şi logistice – imense folosite de regimul comunist pentru a lichida grupurile din munţi sunt argumente în plus pentru dezvăluirea subiectului şi aducerea lui în atenţia publicului.

Albumul foto-documentar va urmări aproximativ 35 de grupuri de rezistenţă, clasificate în funcţie de zonele geografice unde au activat. În cadrul fiecărei zone geografice va fi explicată pe scurt activitatea de rezistenţă şi specificul ei.  Ulterior, pentru fiecare grup se va prezenta un scurt istoric alcătuit cronologic, minibiografii ale personajelor cheie, istorii ale momentelor decisive, confruntări, reconstituiri, execuţii, toate fiind ilustrate prin fotografii.

Albumul va fi realizat în condiţii grafice excelente, într-un tiraj de 1.000 exemplare, bilingv român-englez, atât pentru publicul din România, cât şi pentru publicul din ţările europene unde va fi lansat odată cu filmul documentar şi cu seria de benzi desenate.