historia ro HISTORIA, Nr  83, Noiembrie 2008 jpeg

HISTORIA, Nr. 83, Noiembrie 2008

„Guvernele Aliate socotesc hotărârile Arbitrajului de la Viena cu privire la Transilvania ca nule și inexistente și sunt de acord ca Transilvania (sau cea mai mare parte a ei) să fie restituită României, sub condiția confirmării prin Tratatul de Pace...”. Citatul este extras din articolul 19 al Convenției de Armistițiu din 12 septembrie 1944 dintre URSS, Marea Britanie și SUA, „acționând în interesul Națiunilor Unite” și România. Paranteza limitativă de lângă cuvântul „Transilvania” („sau cea mai mare parte a ei”) a fost introdusă pentru a stimula Ungaria să se desprindă de Germania. Era de domeniul evidenței că, dacă erau convinse că Ungaria nu va obține un teritoriu cât de mic din Transilvania, forțele ostile continuării alianței cu Reichul nu vor acționa pentru a scoate țara lor din orbita Reichului.