Dupa Calendarul Holocen, am fi in anul 12017, nu in 2017 jpeg

Dupa Calendarul Holocen, am fi in anul 12017, nu in 2017

Suntem în anul 2017? Reprezintă faptele unor profeţi  antici nişte evenimente importante pentru istoria globală a omenirii ce au dus la crearea unor religii regionale? Am putea avea vreun calendar comun care să aibă la bază un eveniment ce a avut un impact cu adevărat global şi pe care l-am putea folosi în viitorul îndepărtat atunci când omenirea se va îndepărta de religie şi se va apropia tot mai mult de ştiinţă şi va învaţă să convieţuiască în pace ?

Calendarul Gregorian Creştin-anul curent:2017

Majoritatea celor care locuiesc în Europa, Africa, Extremul Orient, America de Nord şi America de Sud utilizează Calendarul Gregorian, numit după Papa Grigore al XIII-lea care l-a introdus în 1582. Însă că şi calendarul iulian folosit anterior, calendarul gregorian funcţionează după sistemul cronologiei creştine propusă de teologul Dionysius Exiguus . Acesta a propus ca începutul calendarului creştin să fie plasat în anul naşterii predicatorului evreu, Isus Christos, considerat drept fondatorul religiei creştine care are în prezent 2, 2 miliarde de adepţi, la 754 de ani de la fondarea Romei, anul 754 după calendarul Ad Urbe Condita devenind anul 1 după calendarul creştin.

Anii din perioada de după naşterea lui Hristos poartă acronimul d.Hr (“după Hristos”), pe când anii din perioada de dinaintea naşterii lui Christos poartă acronimul î.Hr (“ înainte de Hristos”). În limba engleză, la nivel global, în majoritatea cărţilor şi manualelor, sunt folosite acronimele BC (Before Christ-Înainte de Christos) şi AD (Anno Domini-Anul Domnului).Dar Dionysius a calculat greşit, omiţând 4 ani căci regele clientelar roman al Iudeeii, Irod I, cel care a avut un rol major în povestea naşterii lui Christos, murise cu 4 ani înainte de anul 1 stabilit de Dionysius. Istoricii moderni au decis până la urmă să amplaseze momentul naşterii lui Isus în anul 4 î.en., menţinând însă cronologia creştină dionysiana.

Teoretic, lumea creştină ar fi trebuit să celebreze la data anterioară de 1 ianuarie începutul anului 2021, nu al anului 2017.

Totuşi, s-a întâmplat ceva major în anul 1 având în vedere că Christos era născut cu 4 ani înainte?

În perioada aceea, Imperiul Roman era la apogeu, Octavian Augustus era împărat. Ştim doar din textele lui Tacitus că în anul 754 după calendarul Ad Urbe Condita era anul în care au Gaius Caesar şi Lucius Aeimilius Paullus erau numiţi consuli şi că Tiberius, viitorul împărat, a plecat în Germania să oprească revoltele. În Africa este fondat regatul Aksum. În China, Confugius primeşte titlul regal postmortem de” Lord Baochengxun Ni”. În America Centrală, cultura Teotihuacan intră într-o perioadă de apogeu.

Nu au avut loc evenimente marcante pentru istoria omenirii . Ar fi fost poate ideal să-l fi avut pe Augustus drept figură centrală a istoriei având în vedere realizările sale (Pax Romana, reformele fiscale, construirea drumurilor, stabilirea sistemului de curierat, reformarea armatei şi crearea gărzii pretoriene, crearea serviciilor urbane de poliţie şi pompieri la Roma, proiecte de legislaţie, proiecte arhitecturale), acele realizări după care s-a inspirat civilizaţia occidentală modernă.

De altfel, Isus Christos (o personalitate semi-legendara a cărei biografie este privită şi acum cu suspiciune de majoritatea istoricilor moderni) nu e chiar o figura marcantă a istoriei . Chiar dacă a lansat idei şi învăţături despre iertarea păcatelor, şansa vieţii veşnice de după moarte şi conceptul egalităţii dintre oameni în faţa divinităţii, apostolii săi ca Pavel din Tarsus a contribuit cel mai mult la răspândirea creştinismului şi creşterii numărului de adepţi pe teritoriile Imperiului Roman, iar împăratului Constantin i s-ar cuveni meritul pentru oficializarea şi instituţionalizarea religiei creştine. În mod normal, anul 313 ar trebui să fie anul 1 pentru adepţii religiei creştine.

În consecinţă, calendarul creştin nu are un început clar şi solid, un moment de anvergură care să fi avut un impact uriaş cum au avut fondarea Romei pentru calendarul roman “Ad Urbe Condita”, “Geneza lumii” pentru calendarul evreiesc sau prima olimpiadă pentru calendarul grecilor antici.

Calendarul Islamic-Anul curent:1438-1439 (1395-1396 în Iran)

Musulmanii amplasează începutul cronologiei islamice în anul în care Profetul Mahomed, persecutat de autorităţile locale din oraşul natal, Mecca, s-a refugiat la Medina, eveniment ce poartă denumirea de “Hejira”

Din perspectiva cronologiei creştine, anul 622 d.Hr. este anul 1 în cronologia islamică. La fel ca şi Isus Christos, Mahomed este o personalitate obscură semilegendară şi a cărei biografie este privită cu suspiciune de istoricii moderni.

Însă impactul personalităţii sale a fost crescut:arabii convertiţi la religia islamică s-au mobilizat şi s-au unit, pornind la cucerirea teritoriilor ce aparţineau Imperiului Bizantin şi al celui Sasanid şi preluând controlul deplin asupra Marii Mediterane, moment ce a marcat sfârşitul Antichităţii sau a Epocii Clasice (epoca Greco-Romană) şi debutul Evului Mediu sau Epoca Post-Clasică. Cum religia islamică are în prezent 1, 6 miliarde de adepţi, a avut într-adevăr un impact major în istoria globală, mai ales în ultimii ani când extremismul islamic a început să se manifeste în acte teroriste. Însă cronologia e utilizată la scară mult mai redusă decât cea creştină. Practic, doar state musulmane ca Iranul şi Arabia Saudită şi altele din continentul african şi din Orientul Mijlociu şi Apropiat utilizează calendarul islamic.

Creştinismul instituţional al împăratului Constantin şi al Papalităţii a avut un impact global mai mare decât a avut Islamul.

 

Calendarul Iudaic-Anul Curent:5777 de la crearea lumii

Iudaismul are doar 14 milioane de adepţi în întreaga lume în prezent. Nu este o religie majoră, dar a fost cea mai influenţă pentru că din iudaism au încolţit rădăcinile celorlalte două religii monoteiste majore:ramură vestică creştină şi ramură estică islamică. Iar calendarul iudaic are un moment de început ceva mai relevant:Geneza lumii.

Evreii folosesc acronimul “AM” (Anno Mundi-Anul X de la crearea lumii). Din perspectiva calendarului gregorian, calendarul iudaic a început în anul 3760 i.en.Dar cum s-a demonstrat acum ceva timp că Pământul nu a fost creat în 6 zile de către o divinitate, ci s-a format în urma unor procese cosmice şi geologice, şi tot mai mulţi evrei au început să adere la calendarul gregorian, calendarul iudaic pare să fie abandonat.

Calendarele din Extremul Orient

Calendarul Budist-Anul Curent:2561-funcţionează de la momentul “Iluminării lui Buddha”

Calendarul Hindus-funcţionează după trei tipuri de calendare:Vikram Samvat (anul curent 2073-2074), Shaka Samvat sau Calendarul Naţional Indian Civil (anul curent 1938-1939) şi Kali Yuga (anul curent 5117-5118).

Primul calendar hindus, Vikram Samvat, cel mai utilizat de indieni, este măsurat din momentul creării sale de către regele legendar indian Vikramaditya. Kali Yuga este un alt calendar ce are la baza o legendă mitică conform căreia în anul 3102 i.e.n. (din perspectiva calendarului gregorian), zeul Khrisna a părăsit Pământul.

Calendarul tradiţional chinez –anul curent:4713-4714 sau 4653-4654, creat dinaintea dinastiei Xia, de prin vremurile imemorabile şi mitice ale celor Trei Auguşti şi Cinci Împăraţi, a început să fie abandonat în favoarea calendarului gregorian.

Multe alte ţări ca Thailanda, Armenia, Coreea, Etiopia, Taiwan, regiuni ca Bengal sau populaţii precum berberii folosesc calendare proprii ce au început cu un eveniment politic sau religios marcant, însă fără un impact major asupra istoriei globale. Japonia sau Marea Britanie folosesc calendare ce au la baza începutul domniei suveranilor actuali, la fel şi Franţa care are un calendar civic care a debutat din anii revoluţiei şi instaurării republicii.

 

Calendarul Holocen-calendarul ce ar putea fi utilizat în viitor

Până la urmă, ce eveniment ar putea fi mai relevant pentru istoria lumii decât faptele unor profeţi antici?

Calendarele actuale, mai ales cel gregorian care insistă că ne aflăm în mod eronat în anul 2017, ne distorsionează perspectiva noastră asupra istoriei ca specie umană. Ne trebuie un “an 1” în care s-au desfăşurat evenimente ce ne-a definit drept cea mai inteligentă şi evoluată specie de mamifere care a existat vreodată în istoria planetei Pământ.

În 1993, savantul Cesare Emiliani a propus un nou calendar:Calendarul Holocen (cu acronimul HE de la “Holocen Era” sau “Human Era”).

În concepţia acestuia, anul 12 000 i.en. (din perspectiva calendarului gregorian) ar trebui să fie anul 1. Acesta consideră că ar trebui să măsurăm timpul de la debutul Holocenului (era geologică curentă) şi că momentul care ne-a definit ca specie a fost Revoluţia Neolitică când oamenii au început să provoace schimbări asupra suprafeţei Pământului, acţiunile acestora începând să aibă efecte asupra mediului.

Neoliticul a fost perioada când oamenii, din vânători-culegători, au devenit agricultori şi crescători de animale care s-au sedentarizat, construind aşezări.

Holocenul reprezintă de astfel întreaga  istorie a activităţilor omului cu impact asupra ecosistemului (căci în această perioada, specii de mamifere ca mamuţii sau smilodinii au dispărut), era geologică când oamenii au devenit răspândiţi pe toată planeta. Acum 12 000 de ani, numărul total al populaţiei umane crescuse la 2 milioane la nivel global.

Dar momentul cel mai definitoriu pentru specia umană a fost acela când oamenii au început să construiască, să clădească structuri artificiale, ce demonstra capacitatea acestora de a se organiza şi de a se diferenţia de celelalte specii de mamifere. Anul 10 000 i.en. reprezintă graniţa dintre Preistorie şi Istorie.

Acum 12 000 de ani, pe înălţimile Anatoliei (Turcia de azi), vânători-culegători fără să cunoască tehnicile de agricultură sau tainele metalurgiei, cu unelte din piatră şi lemn, au construit o megastructură circulară din piatră cu un acoperiş susţinut de coloane masive din piatră de 6 metri înălţime şi cu o greutate de 40 de tone, decorate cu pictograme şi figurine animalice sculptate.

Lucrările au fost lente, construcţia durând  2000 de ani. Din generaţie în generaţie, localnicii lucrau la această structura masivă din piatră din simţul datoriei, fiecare individ având sarcina lui.

Nu se ştie sigur dacă structura în sine reprezintă un sanctuar care să ateste existenţa primei religii organizate, dar cert e că oamenii începeau să fie organizaţi, iar organizarea comunităţii a fost un prim pas spre crearea civilizaţiei aşa cum o cunoaştem. Acest sanctuar poartă numele de Göbekli Ţepe.

Iar construirea acestuia a avut loc cu 7000-8000 de ani înainte de construirea marilor piramide egiptene sau a monumentului circular Stonehenge.

Iată cum ar arată cronologia istoriei lumii după noul calendar al Holocenului:

*HE=Holocene Era (Era Holocenului)

Anul 1 HE (10 000 i.en.)-are loc Revoluţia Neolitică:oamenii vânători-culegători încep să se sedentarizeze construind primele aşezări, devenind agricultori şi crescători de animale (câinele, calul, vaca sunt domesticite) oamenii încep să construiască structuri masive din piatră ca sanctuarul Göbekli Ţepe, să producă unelte şi arme din piatră îmbunătăţite

1000 HE (9000 i.en.)-este fondat cel mai străvechi oraş cunoscut-Ierihon

2000 HE (8000 i.en)-aşezările permanente umane se extind pe suprafaţa planetei şi tot mai multe animale sunt domesticite de oameni care încep să cultive cereale;se stabilesc primele legături de schimburi de produse dintre aşezările umane

3000 HE (7000 i.en.)-oamenii încep să producă obiecte şi vase din ceramică;apar primele comunităţi culturale în China, India, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, pe malurile fluviilor Nil, Tigru şi Eufrat, Indus şi Gange, este fondat oraşul Çatalhöyük în Turcia de azi

4000 HE(6000 i.en.)-oamenii încep să folosească şi să prelucreze metalele precum bronzul şi cuprul

5000 HE (5000 i.en.)-sumerienii inventează roata şi scrisul;în America de Sud sunt manifestate cultele funerare şi procesele de mumificare a unor nobili

6000 HE (4000 i.en.)-civilizaţia Egiptului Antic, civilizaţia Văii Indusului, civilizaţia sumeriană din Mesopotamia şi civilizaţia minoică din Creta prosperă

7000 HE (3000 i.en.)-Stonehenge şi Marile Piramide Egiptene sunt construite, moare “Otzi”, omul de gheaţă”

8000HE (2000 i.en.)-începe prima dinastie chineză, Xia;este scrisă Epopeea lui Ghilgamesh în Mesopotamia;apare cultură Olmeca în America Centrală,

9000 HE (1000 i.en.)-Războiul Troian, primul tratat diplomatic din istorie este încheiat dintre Regatul Egiptului şi Hitiţi;o serie de civilizaţii antice ale epocii bronzului au un sfârşit violent datorită invaziei popoarelor marii

9500-9700 HE (500-300 i.en.)-Războaiele Greco-Persane, Campaniile lui Alexandru cel Mare în Orient şi apariţia elenismului;naşterea lui Buddha în India

9800-9950 HE(300-100 i.en.)-războaiele dintre Roma şi Cartagina şi expansiunea Imperiului Roman în Mediterana, instaurarea Principatului de către Augustus şi apogeul Dinastiei Han în China;populaţia umană ajunge la 300 milioane de locuitori la nivel global

10000 HE (anul 1 după calendarul gregorian)-naşterea lui Isus Christos

10313 HE (313)-Împăratul Constantin oficializează creştinismul drept religie imperială

10450 HE (450)-Marile Migraţii:goţii, vandalii, saxonii, francii şi hunii invadează teritoriile Imperiului Roman

10622 HE (622)-Profetul Mahomed fuge de la Mecca la Medina, punând bazele Islamului

11800 HE (800)-vikingii invadează Europa, colapsul civilizaţiei maiaşe

11190 HE (1190)-Are loc cea de-a Treia Cruciadă

11200 HE (1206)-Invazia mongolă condusă de Genghis Han

11350 HE (1350)-Marea Ciumă izbucneşte în Europa

11492 HE (1492)-Cristofor Columb ajunge în America

11502 HE (cca. 1502)-Leonardo da Vinci pictează Gioconda

11665 HE (1665)-Isaac Newton descoperă gravitaţia

11776 HE (1776)-semnarea Declaraţiei de Independenţa a Americii

11850 HE (1850)-populaţia globală atinge un miliard

11879 HE (1815)-Thomas Edison inventează becul

11903 HE (1903)-Primul Zbor al Fraţiilor Wright

11905 HE (1905)-celebra formulă a lui Albert Einstein:E=mc2 

11914-11945 HE (1914-1945)-cele două Războaie Mondiale;este inventată bomba nucleară, comunismul se extinde, este înfiinţat ONU

11928 HE (1928)-descoperirea Penicilinei

11969HE (1969)-primii astronauţi ajung pe Luna

11989 HE (1989)-apare World Wide Web, căderea Zidului Berlinului

11996 HE (1996)-clonarea oaiei Dolly

12003 HE (2003)-ADN-ul uman este decodat

12007 HE (2007)-este lansat iPhone

12013 HE (2013)-este descoperit Bosonul Higgs

După cum se vede, adevărata schimbare a avut loc acum 12 000 de ani, când omul vânător-culegător nomad a devenit un fermier sedentar. Dacă am adopta Calendarul Holocen, istoria noastră nu doar că ar fi mai lungă, dar şi mai interesantă de studiat, mai impresionantă şi privită dintr-o perspectiva obiectivă. Am vedea o evoluţie impresionantă de 12 000 de ani a omului de la aşezările rudimentare primitive la explorarea spaţială.

 Sursa:

http://www.popularmechanics.com/science/archaeology/a24195/case-for-a-new-calendar-12017/