Act de vitejie în timpul Războiului de Independență al României: cucerirea redutei Grivița 2 jpeg

Act de vitejie în timpul Războiului de Independență al României: cucerirea redutei Grivița 2

La atacul din 30 august asupra fortificațiilor de la reduta Grivița 2, batalionul lui Valter Mărăcineanu a făcut parte din coloana de atac a Brigăzii 1 din Divizia 3 Infanterie, sub comanda colonelului Grigore Ipătescu. Jurnalul de operații al Regimentului 8 Infanterie de linie descrie în detaliu misiunea și căderea eroică la datorie a lui Valter Mărăcineanu.

În Dicționarul Contemporanilor, din 1897, Dimitrie R. Rosetti spunea, referindu-se la Mărăcineanu: „În timpul rezbelului Independenței face parte din reg. 8 de linie, comandant al batalionului I-iu și în capul soldaților săi, strigând: «După mine, copii!», se repede la asaltul redutei Grivița. El cade în șanțuri, pătruns de gloanțe (30 august 1877). Turcii din redută, în urma primei retrageri a ostașilor români, luară corpul căpitanului Mărăcineanu și al maiorului Șonțu și le înfipseră ca trofee pe parapetul redutei”. 

razboiul jpg jpeg

Theodor C. Văcărescu, fostul său coleg de școală, consemna: „Strălucita purtare și voiniceasca moarte a maiorului [Gheorghe] Șonțu și a căpitanului [Valter] Mărăcineanu au fost o pildă pe care toți tovarășii lor voiau să o urmeze pe-ntrecute și aceste două nume de eroi, împreună cu numele celor cari, ca dânșii, se jertfiseră astăzi, vor rămâne neșterse în cartea de glorie a oastei românești”. 

Momentul atacului redutei cu Valter Mărăcineanu în fruntea oștenilor săi, devenit emblematic pentru Războiul de Independență din 1877-1878, a rămas imortalizat în paginile ziarului „Resboiul”, grație talentului lui Carol Pop de Szathmari, „desenator al Curții”, fotoreporter de război, colaborator al unor publicații de prestigiu din epocă.

Acest text este un fragment din articolul „Un erou de care trebuie să ne amintim. Valter Mărăcineanu” apărut în numărul 221 al revistei Historia, disponibil la toate punctele de difuzare a presei în perioada 18 iunie - 17 iulie 2020, dar și în format digital pe platforma paydemic.com