APEL PENTRU UN CONGRES ANIVERSAR LA CHIȘINĂU png

APEL PENTRU UN CONGRES ANIVERSAR LA CHIȘINĂU

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Viorel Dolha
🗓️ 17 iulie 2017

Simpla enunțare a faptelor istorice ascunse până acum și petrecute la 1917 în Chișinău și Tiraspol poate întoarce cu fața către adevăr o națiune ținută în întuneric! 

 Sute de cadre didactice din R.Moldova (inclusiv raioanele nistrene), România, Ucraina și Serbia speră că vor avea sprijinul autorităților de la București și Chișinău în organizarea unui congres aniversar de amploare în perioada 1 – 13 august 2017. Iată doar câteva dintre evenimentele istorice aniversate, din păcate extrem de puțin cunoscute pe malurile Prutului cât și ale Nistrului:

• 100 de ani de la înfiinţarea „Asociaţiei Învăţătorilor din Basarabia şi de Dincolo de Nistru” (14 apr. 1917), asociație care va începe în vara lui 1917 să țină primele cursuri de limbă română pentru învățătorii basarabeni și transnistreni;

• 100 de ani de la Primul Congres al Învățătorilor din Basarabia (25–28 mai 1917), congres la care Alexei Mateevici spunea: „N-avem două limbi şi două literaturi, ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut. Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului”;

• 100 de ani de când „Deșteaptă-te, române!” a fost declarat de Sfatul Țării imn oficial al Republicii Democratice Moldovenești (21 nov. 1917);

• 100 de ani de când la Tiraspol se cânta ”Deșteaptă-te, române!” și se defila cu tricolorul la Primul Congres al Moldovenilor din Stânga Nistrului (Tiraspol, 17-18 dec. 1917);

• 100 de ani de când studentul basarabean Teofil Ioncu în septembrie 1917, la Kiev, la Congresul naţionalităţilor din Rusia, spunea: „Salut congresul naţiunilor în numele Românilor din Basarabia! Naţiunea moldovenească nu există. Există o naţiune română. Numele Moldova, Moldoveni, este numai teritorial, dar nu naţional”;

• 100 de ani de când la 20 octombrie 1917, la Chişinău, delegatului transnistrean Toma Jalbă, care cerea unirea Transnistriei cu Moldova, Ion Buzdugan îi răspundea: „Nistrul îl vom săpa împreună şi vom îndrepta apa lui pe dincolo de hotarul sufletului românesc, pentru ca nimic să nu ne mai despartă.”

• 300 de ani de când Dimitrie Cantemir, „Voievodul și de moșie Domn al Moldovii”, publică în 1717, la Sankt Petersburg, în „limba româniască”, „Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor întăi pre limba lătiniască izvodit, iară acmu pre limba româniască scos.”

Asociația Generală a Învățătorilor din România crede că este momentul optim de fi contracarate tezele românofobe care susțin că unirea Basarabiei cu România s-a făcut cu forța de către armata română. Dascălii au planificat la început de august manifestări de amploare care să aducă în prim plan argumente de necontestat ale românismului basarabenilor, românism manifestat cu mult înainte de intrarea trupelor române la est de Prut.

Dintre multe, multe alte informații privind însingurata Transnistrie, mai amintim împlinirea a 225 de ani de la apariția pe malul stâng al Nistrului a primei cărți de poezie din întreaga literatură română, „Poezii noo” (1792-1796), poeziile prințului Ioan Cantacuzino, primul autor român cu volum tipărit, volum în a cărei „Predislovie” se scrie că stihurile sunt „alcătuite pă limba rumânească”, 85 de ani de la hotărârea din 2 februarie 1932 a conducerii Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti (Transnistria) de trecere la alfabetul latin și 80 de ani de când, în 7 august 1937, în aceeași Transnistrie, începe prigoana împotriva grafiei latine care educă tineretul moldovenesc ”în spiritul naționalismului român”.

Sperăm să fim ajutați în a ne îndeplini misiunea de a răspândi adevărul, misiune enunțată magistral de Alexei Mateevici în 1917, la Chișinău, la congresul învățătorilor: „Ei bine, dacă ați luat asupra D-voastră sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie să dați poporului idei adevărate, căci altfel întreg învățământul e fără rost. Lucrul drept poate înflori numai dacă se întemeiază pe idei drepte. Trebuie să ştim de unde ne tragem, căci altfel suntem nişte nenorociţi rătăciţi. Trebuie să ştim că suntem români”. Organizatorii pot fi contactați la tel 0723259290 sau 0744195155 sau asociatiainvatatorilor@gmail.com