historia ro Historia, nr  40, aprilie 2005 jpeg

Historia, nr. 40, aprilie 2005

Opțiunea românilor pentru un domnitor dintr-o dinastie străină la 1866, avea în vedere salvarea existenței statului, afirmarea lui în rândul țărilor europene și, în perspectivă, obținerea independenței. Aceste obiective au fost mereu în atenția diplomației românești și a principelui Carol de Hohenzollern, în primii 11 ani ai domniei.